Helios - AverbodeHelios is de VVS-afdeling in de ruime omgeving van Averbode

U bent hier

Helios vergadering 9 september 2022

Na de zomer werd het hoog tijd dat Helios nog eens samenkwam. Zoals gewoonlijk vond deze vergadering plaats in de abdij van Averbode. Eerst presenteerde Guido een stapel van de fotoboeken van 75 jaar para’s in Schaffen. Dit boekwerk had hij ontworpen voor de open deur van de para’s op 26 augustus jongstleden. Toen hadden een aantal Heliosleden gevraagd voor een exemplaar en die waren nu aangekomen.

Vervolgens kwam een kleine opsomming van komende activiteiten in het sterrenkundig wereldje:

  • 24 en 25 september 2022: Open deurdagen Koninklijke sterrenwacht Brussel. Pascal gaf aan dat hij op zaterdag zou deelnemen aangezien Petra Vanlommel die dag drie voordrachten zou geven. Aangezien hij blijft overnachten zal hij niemand kunnen meenemen.
  • 1 en 2 oktober: JVS/VVS weekend te Genk. Zij die wensen te gaan kunnen de nodige info terugvinden in het septembernummer van Heelal.
  • 8 oktober: Nacht van de Duisternis. Guido vond geen officiële site om in te schrijven. Er was de mogelijkheid om deel te nemen maar dan zouden we enkel afhangen van de eigen reclamekanalen. Bovendien zal het dan volle maan zijn. Er werd dan ook beslist om geen waarneempost op te zetten. Wel kunnen we overwegen om in het voorjaar een eigen publieke waarnemingsavond in te richten. Zo kunnen we kijken of er nood is aan dergelijke acties.
  • 9 oktober: Helios vergadering in Averbode.
  • 25 oktober: gedeeltelijke zonsverduistering, zichtbaar in België (29%). Bijna alle aanwezigen zullen tijd uitrekken om deze eclips waar te nemen maar de meeste op zichzelf. Guido haalde aan dat de nieuwe manager van het Moment op de zonnekijkdag aangegeven had dat indien we een waarneempost op zijn terras wilden plaatsen hij dit via zijn sociale mediakanalen kon promoten om zo mensen te lokken. Enkel Patrick L Lieven en Jacqueline zouden eventueel hiervoor kunnen kiezen. Dany twijfelde een beetje want hij dacht eerder zelf naar een school te trekken.

Na al deze toekomstige gebeurtenissen was het hoog tijd voor een aankondiging van voorzitter Guido. Hij melde dat gezien de nieuwe werksituatie hij niet langer de functie van voorzitter kon uitoefenen. Hij zal wel nog steeds actief blijven door het samenstellen van de Helios gazet en alle andere grafische vormgeving van eventuele publicaties. Voornamelijk alle administratieve taken moeten dus opgenomen worden door een andere persoon. Die taken vallen uit elkaar in secretariaatwerk en het gezicht van de vereniging naar het publiek en de VVS toe. Hierop volgde een overleg waarbij gekeken werd om de taken effectief op te splitsen en wie wat op zich zou nemen. Uiteindelijk werden er knopen doorgehakt. Walter Swinnen zal de rol van voorzitter op zich nemen terwijl Pascal Hilkens secretaris wordt. Beiden zullen uiteraard op de hulp van Guido kunnen rekenen. Om de overgang soepel te maken zullen Pascal en Guido nog afzonderlijk bij elkaar komen om ervoor te zorgen dat alles wat duidelijk is.

Na een verdiende pauze voor iedereen bracht Peter ons een presentatie over het driejaarlijkse ‘ESA Council at Ministerial Level’ dat later dit jaar weer georganiseerd wordt. Op dit congres worden de afspraken gemaakt voor toekomstige ruimtevaart missies. Peter heeft in het verleden al deelgenomen aan dit congres en bracht ons een mooi overzicht over hoe de ESA gestructureerd is en de rol van de lidstaten daarin. Hierbij natuurlijk de klemtoon op België. In de presentatie kregen de aanwezigen een goed zicht hoe precies alles in elkaar zit. Nadat diverse werkgroepen de voorstellen maken voor toekomstige missies is het de beurt aan de individuele lidstaten om te bepalen hoeveel ze willen spenderen aan welke projecten. Deze stap is een belangrijke taak voor wetenschapsbeleid. Die zetelen eveneens in deze werkgroepen en gaan vervolgens ten rade bij de minster van Wetenschap en de industrie om zo een document samen te stellen dat dan door de minister en afgevaardigden mee wordt genomen naar het congres. Hier worden dan de missies goedgekeurd of verworpen. Elke lidstaat zal dan voor de projecten doorgeven hoeveel ze elk hieraan willen spenderen. Toegegeven dat hierboven slechts een ruwe schets werd gegeven van de procedure. De aanwezigen kregen uiteraard een veel gedetailleerde werking te zien. De vragen toonden aan dat dit onderwerp meer dan interessant was.

Daarmee kwam de vergadering aan het einde. Zoals eerder aangehaald komt Helios weer samen op 9 oktober om 14 uur.

Deel deze pagina

Reageer