Helios is de VVS-afdeling in de ruime omgeving van Averbode

U bent hier

Helios Zonnekijkdag 2022

Na twee jaren geen waarneempost opgezet te hebben konden we eindelijk weer eens een post bemannen. Ondertussen al een traditie geworden dat we de zonnetelescopen opstelden op het terras van het Moment te Averbode. Om 12h30 begonnen de eerste Heliosleden al met het opstellen van de telescopen zodat we mooi om 13h van start konden gaan.

De weersverwachtingen waren niet zo gunstig. Na een zonnige ochtend zouden er in de namiddag steeds meer wolken aanwezig zijn. Gelukkig waren de opklaringen voldoende breed om de kijklustigen een goede blik op de Zon te laten werpen. In totaal waren er zeven instrumenten aanwezig, 3 telescopen waar de Zon in wit licht kon bekeken worden, 3 H-alfa telescopen en 1 telescoop die op de kerktoren van de abdij werd gericht. Bij deze laatste telescoop kregen de bezoekers algemene uitleg over telescopen.

De Zon zelf zorgde voor voldoende detail. Enkele vlekkengroepen en enkele mooie protuberansen, waarvan één haard duidelijk verder uitgroeide naarmate de namiddag vorderde. De ruim 130 bezoekers kregen dan ook de nodige professionele uitleg over de cyclus van de Zon en het verband met ruimteweer. Hier werd de nadruk gelegd op de rol van de amateur naast die van satellieten om tot betrouwbare voorspellingen te komen. Het belang van zonnestormen werd als snel duidelijk, zowel voor astronauten in het ISS, de baan van satellieten en vluchten over de poolgebieden. Een van de aanwezige Heliosleden demonstreerde ook hoe je met een moderne smartphone gemakkelijk prachtige opnames kan maken van de Zon.

Ondanks de talrijke bezoekers viel de afwezigheid van jongeren van rond de 10 jaar op. Twee jaar voordien vormden die de grootste groep nu waren het slechts enkelingen. De jongeren waren doorgaans jonger. Wat wel opviel was een toename van de leeftijdsgroep van 17 tot 20 jaar.

Vanaf 16h30 moest één van onze leden al opbreken, die vertrok immers op vakantie en had zijn laatste vrije uurtjes voor het vertrek opgeofferd voor Helios. Vanaf 17h tot 18h verdwenen ook de andere telescopen langzaam van het terras. In die periode was er een duidelijke afbouw van het aantal bezoekers en ook de wolken werden talrijker. Daarmee kwam er een einde aan een succesvolle namiddag waarbij de Zon centraal stond.

Reageer