Helios - AverbodeHelios is de VVS-afdeling in de ruime omgeving van Averbode

U bent hier

Helios Zoom vergadering 13 juni 2021

De meeting start met een korte bespreking van de recente ARISS SSTV uitzending door het ISS op 9 en 10 juni. Lieven legt uit dat hij een eenvoudigere manier heeft gevonden om de beelden te ontvangen. Na gesprek met Patrick L werd gebruik gemaakt van een app op een tablet en werd het geluid via een smartphone opgenomen en tot beelden verwerkt. De resultaten waren al bij al goed volgens Lieven. Pascal geeft aan dat de resultaten op 10 juni eerder van lage kwaliteit waren en kon niet aanduiden wat de reden was.

Bijdrage aan Zonnekijkdag

Dany geeft aan dat er geen nieuwe bijdrage zal worden gemaakt voor de zonnekijkdag. We houden het bij de video van vorig jaar. Wat betreft Helios kledij dient Guido de geactualiseerde lijst nog aan Dany te bezorgen. Afgesproken wordt om het bedrag vooraf te betalen via het rekeningnummer van Helios. Guido zal dit uitsturen van zodra het bedrag gekend is.

Resultaten gedeeltelijke zonsverduistering 10 juni

Pascal, Walter en Johan R hebben samen de zonsverduistering gevolgd. Walter heeft enkele foto’s genomen met ASI178. Johan heeft observaties uitgevoerd met zijn dobson 20cm en a-focaal foto’s gemaakt. Pascal heeft een collage gemaakt alsook enkele foto’s met de solar continuum en Ca K-lijn filter. Guido heeft de gedeeltelijke zonsverduistering volledig ingetekend met tussenpozen van telkens 5 minuten. Leuk waren de maanranden die zijn ingetekend en een “verlichte” maan tijdens begin en eind van de serie. Lieven toont een foto die hij gemaakt heeft van de zonsverduistering in H-alfa met enkele grote en mooie proteburansen. Dany en Willy hebben de zonsverduistering ook van thuis uit gevolgd.

Sferische sterrenkunde op 51 graden noorderbreedte : deel 2

Opnieuw legt Bart via indrukwekkende 3D weergaves, stap voor stap de beweging van de sterren rond de Aarde uit. Deze keer legt Bart de begrippen rechte klimmen en declinatie uit samen met het vaste “lentepunt”. De dierenriem wordt uitgelegd met aanduiding van de begrippen kreeftskeerkring en steenbokskeerkring en daarbij ook de precessie beweging. Het steil ondergaan van de zon tijdens lente en herfst wordt toegelicht alsook het ingaan van de schemerzones. Als laatste worden de ecliptische coördinaten uitgelegd in relatie tot elongatie.

Agenda’s volgende maanden en gezamenljke waarnemingsactie op 13 augustus.

Officieel zijn er in juli en augustus geen Helios vergaderingen. Als er hot topics zijn kan altijd afgesproken worden om een sessie te organiseren in juli en/of augustus. Pascal denkt aan een sessie in augustus specifiek over de perseïden meteorengroep en radiometeoren. Aansluitend kan dan een gezamenlijke waarnemingsactie worden opgezet van vrijdag op zaterdag 13/14 augustus waarbij bij Patrick L zowel naar de meteoren als naar de sterren kan worden gekeken.

Varia:

Afgesproken wordt om vanaf september terug fysiek te vergaderen. Er is ook afgesproken om de vergadering nog online te organiseren voor eventuele andere die niet wensen/kunnen komen. Bart zal de voorwaarden waaraan dient voldaan te worden nog communiceren. Bij goed weer kunnen we misschien een gezamenlijke zonnekijkdag organiseren. Wordt vervolgd. Prettig verlof!

Deel deze pagina

Reageer