Helios - AverbodeHelios is de VVS-afdeling in de ruime omgeving van Averbode

U bent hier

Helios Zoom vergadering van 11 oktober 2020

Andromeda Stelsel M31 

Omdat Bart later zal aansluiten begint Patrick reeds met een presentatie rond het meest nabije sterrenstelsel oftewel de Andromeda Nevel M31. Zoals de vorige keren geeft Patrick nu ook weer een gedetailleerde presentatie. Patrick geeft een overzicht van de geschiedenis van M31-waarnemingen alsmede toelichting bij de Griekse mythologie rond “Andromeda”. Hij eindigt zijn presentatie met de toekomstige botsing van M31 met ons eigen melkwegstelsel. De botsing zal eindigen in een nieuw gecombineerd elliptisch stelsel. Enkele vragen en discussiepunten :

1) Was het Hubble die de afstand tot M31 bepaalde aan de hand van Cepheiden? Guido geeft aan de Henriette Leavitt achter de schermen de helderheid van Cepheiden in kaart bracht en niet Edwin Hubble. Nota van de redactie (Pascal): Leavitt stierf in 1921 en Edwin Hubble maakte blijkbaar een belangrijke fotoplaat van een variabele cepheide in M31 in 1923 en berekende op basis hiervan de afstand tot M31.

2) M33 is het verste object dat met het blote oog kan gezien worden. Patrick, maar ook anderen waren van mening dat dit M31 was. Guido bevestigt dit en heeft M33 kunnen waarnemen in het zuiden van Frankrijk. M33 ligt op een afstand van 3 miljoen ly van de Aarde, M31 op een afstand van 2.54 miljoen ly.

3) Patrick vond enkel maar een tekening van M51 terug van Lord William Parsons, hij vond geen tekening terug van M31. Misschien leuk moest iemand alsnog een tekening van M31 aan de hand van Lord Williams terugvinden.

The Making of : M31 astrofoto en haar omgeving

Pascal geeft presentatie over het stand komen van zijn M31 astrofoto. Pascal geeft een overzicht hoe het allemaal begon, zo’n 4 jaar geleden. Daarnaast vertelt hij over zijn ervaringen met veel vallen en opstaan, terug vallen en weer opstaan. Toelichting wordt gegeven rond zijn gebruikte apparatuur, toebehoren, software, fotobewerking en het opdoen van de nodige ervaring. Een vergelijking wordt gemaakt van zijn foto’s van 2018, 2019 en de meest recente, deze van september 2020. Deze laatste foto is het resultaat van 5 opnamesessies van 317 foto’s en een totale belichting van 244minuten. Guido geeft nog enkele tips waaronder het gebruik van een voeding ter vervanging van een camera batterij en afstandsbediening voor de camera met interval mogelijkheden.

Demo rond tijdszender DCF77 via WebSDR

Bart geeft de presentatie van het jaar. Handgeschreven en met zelfgemaakte tekeningen legt Bart de werking uit van (AM) radiogolven en hoe signalen worden verstuurd en opgevangen. Op een eenvoudige maar zeer duidelijke manier worden begrippen als frequentie, golflengte, draaggolf, bandbreedte, …. uitgelegd. Daarna geeft Bart een demo via de Enschede WebSDR website. Zo komt hij terecht bij de Duitse zender DCF77 (77,5kHz) die ook de aansturing doet van de (tijds)klokken van de abdij van Averbode. Gesynchroniseerd met een netwerk van atoomklokken geeft de golf informatie over het aantal seconden, minuten, uren, de kalender en nog veel meer. Elke seconde wordt specifieke informatie verzonden. De ontvanger zet dit alles om in een bruikbaar (tijds)gegeven. Bart laat nog even een speciale zender zien, namelijk de SAQ. Dit is de Alexanderson zender gelegen in Zweden en is Unesco werelderfgoed. Op Alexandersontag wordt deze volledig analoge installatie nog opgezet en worden morse signalen uitgestuurd.

The making of : M31 tekening

Guido laat zijn indrukwekkende tekening van M31 zien en vertelt hoe deze tot stand is gekomen. Over een periode van 4 nachten heeft hij zijn tekening opgebouwd. Alle waarnemingen werden gedaan met zijn Dobson 16”. Gestart werd met een kleine vergroting, daarna is overgaan naar een grotere vergroting voor de details. Om de banden in het Andromeda stelsel te kunnen zien werden verschillende filters gebruikt waaronder OIII, H-Beta en UHC. Guido heeft ook enkele bolhopen en open cluster weergegeven in het stelsel. Grensmagnitude van zijn tekening bedraagt een immense magnitude 17. Totale duurtijd voor het intekenen van M31 bedroeg 7 uren!

Enkele varia punten :

- Lidgeld. Hiervoor wordt verwezen naar de email van Guido. Guido herhaalt om geen gebruik te maken van het overschrijvingsformulier van de VVS maar gebruik te maken van het rekeningnr zoals aangegeven in de email.

- Waarneming afgelopen maand. Guido toont enkele tekening die hij afgelopen maand gemaakt heeft van een tour doorheen ons zonnestelsel. Het werd een “voyager” grandtour. Zijn waarnemingen bevatten Pluto met Charon, Mars, Uranus, Neptunus, Jupiter, Saturnus, Fortuna en Ceres.

- Lieven geeft nog aan dat volgend jaar het VVS weekend zal doorgaan op 2/3 oktober en dit zal plaatsvinden in Oostende Vayamundo. Dit is dezelfde plaats als 2j geleden.

- Artikels voor de Heliosgazet kunnen nog tot 17 oktober aan Guido worden bezorgd.

Volgende vergadering is voorzien op zondag 8 november via Zoom. Uitnodiging met link volgt.

Deel deze pagina

Reageer