Helios - AverbodeHelios is de VVS-afdeling in de ruime omgeving van Averbode

U bent hier

Helios zoom vergadering van 13 februari 2022

Ondanks de langzame versoepeling i.v.m. Covid werd de tweede vergadering van 2022 volledig digitaal gehouden. Het is nog even afwachten of we vanaf maart terug fysiek bij elkaar komen. Lieven stelde voor om daar dan weer een soort interne zonnekijkdag van te maken.

Guido gaf even nog wat uitleg over de leden van Helios, met name de nieuwe leden. Dit op vraag van Pascal om die voor de vergaderingen en activiteiten uit te nodigen. Guido haalde aan dat elk nieuw lid normaal automatisch op de actieve lijst komt te staan, tenzij ze expliciet vragen om daar niet op te komen. Die lijst ontvangt alle mails van de vereniging.

Een kort belangrijk punt is de open deur van de para’s eind augustus. Op die dag voorziet Helios een infostand, een workshop waterraketten en zonnekijkers. De Heliosleden zijn al volop flessen aan het verzamelen. Vraag was nog voor de panelen voor de infostand. Daarvoor zouden we bij de Vlaams Brabant evenementendienst terecht kunnen. Pascal melde zich gelijk aan bij die dienst tijdens de vergadering en de aanvraag is in behandeling. Voor de waterraketten zal het lanceersysteem van Lieven gebruikt worden. Normaal zou het knutselen gebeuren met herbruikbare kegels. Guido haalde echter aan dat veel kinderen de raket graag mee naar huis nemen. Het is dus beter om kegels te maken met karton (dik gekleurd papier) dat ook voor de vleugels kan gebruikt worden. Guido zal navragen of de para’s hiervoor kunnen zorgen. Verder moet er nog plakband voorzien worden voor het knutselen.

Bij de vorige editie mochten de andere leden pas binnen als Guido er was. Er werd gevraagd of het kan geregeld worden dat iedereen binnen mag. Zo zit kan iemand die vroeger daar is toch al binnen. Guido zal ook dit aankaarten met de organisatie.

Dan was het aan Bart met het onderdeel Hemelmechanica. Dat onderwerp startte al meer dan een jaar geleden met een vraag van Pascal over de ashelling van de zon. Die vond het vreemd dat met een een hoek van 7,25 graden voor de rotatie-as en de hoek van 23,5° van de aardas de polen nooit een maximale hoek maakten van bijna 30 graden voor een aardse waarnemer. Bart heeft sinds dat ogenblik een unieke presentatie uitgewerkt in stappen. Daarbij uitgaande van de elementairste principes i.v.m. hemelmechanica. Vandaag was hij dan eindelijk aangeland bij het deel van de zon. Het koste Bart heel wat opzoekwerk, om nog maar te zwijgen van het programeer werk voor de figuren. Door weer stapsgewijs alles op te bouwen kregen de aanwezigen duidelijk de bewegingen van de zon voorgeschoteld. Dit uiteraard uit het oogpunt van de waarnemer op aarde. Terwijl de uitlegde vorderde beantwoorde Bart ook de nodige vragen. Uiteindelijk kwam Bart dan ook uit op de uitleg van de heliografische hoeken P, L0 en B0. Het antwoord op de vraag, waarmee het hele project was begonnen, was heel eenvoudig. Aangezien de twee assen niet in hetzelfde vlak liggen mag je die niet zomaar bij elkaar optellen. Om zijn presentatie te beëindigen toonde Bart ook nog twee extreme gevallen voor het zon-aarde systeem.

Na een korte pauze toonde Guido hoe je de eigen waarneemhorizon nauwkeurig in Stellarium kan plaatsen. Het werd een kort overzicht van de stappen want de bedoeling was om dit tijdens een fysieke bijeenkomst als een workshop te geven. Naast de horizon kan je ook eigen foto’s en tekeningen op de plaats van objecten zetten. Zo wordt Stellarium een persoonlijk planetariumprogramma. Guido zal in de volgende Helios gazet de stappen opsommen in een artikel met daarbij de minimale voorbereiding die men moet nemen voor een echte workshop in de nabije toekomst. Zo kan hij dan de anderen helpen om hun horizon in het programma te plaatsen.

Zo kwam er een eind aan de vergadering van februari. Of we de volgende maand fysiek bij elkaar komen zal afhangen van de situatie op dat ogenblik. Liever een zoom vergadering waarop de actieve leden aanwezig kunnen zijn dan een fysieke met een groot deel afwezigheden van die personen.

Opgelet, de zoom vergaderingen worden opgenomen zodat afwezigen die nadien kunnen bekijken. Als we terug fysiek bij elkaar komen zal dat niet het geval zijn.

Deel deze pagina

Reageer