Helios - AverbodeHelios is de VVS-afdeling in de ruime omgeving van Averbode

U bent hier

Helios zoom vergadering van 8 november 2020

Overzicht hemelverschijnselen 2021

Guido geeft een gedetailleerd overzicht van hemelverschijnselen die zich 2021 zullen voordoen. Hij heeft er een aantal geselecteerd waarbij we kunnen afspreken of deze in groep zullen worden waargenomen. Guido zal deze noteren in de kalender en de bedoeling is de kalender rond te krijgen tegen begin december.

Enkele interessante hemelverschijnselen :

- nationale sterrenkijkdagen in maart, zonnekijkdag 4 juli, VVS weekend in Oostende (2,3 oktober) en nacht van de duisternis in oktober

- bedekkingen en eclips van Jupitermanen. Dit fenomeen komt maar om de 7 jaar voor en kan zowel visueel als fotografisch worden waargenomen. Zo wordt Callisto door Io bedekt, Europa door Io, Io verduisterd door Ganymedes.

- Op 29 mei wordt Io verduisterd door Ganymedes en komt Ganymedes voor Jupiter terwijl de rode vlek van Jupiter zichtbaar is

- 10 juni : gedeeltelijke zonsverduistering in België (26%)

- 29 augustus : 10 Jupiterverschijnselen in één nacht. Dit kan eventueel herhaald worden in de nacht van 5 september met 7 Jupiterverschijnselen

- Op 12 oktober zal de tweede helderste planetoïde Pallas een ster van magnitude 9.8 - op het eind van het jaar zijn er enkele kometen waarvan de “Rosette” de meest gekende is - in 2021 is er zowel een supermaan (26 mei) als minimaan (19 december); altijd leuk om de twee de fotograferen en te vergelijken

- dan zijn er nog enkele interessante (rakende) sterbedekkingen door de maan en mogelijkheid om minima te bepalen van RZ Cassiopeia, SU Cassiopeia en Algol.

Varia :

- Guido heeft gisteren tijdens de VVS DeepSkydag een demo gegeven hoe hij tekeningen intekent met behulp van Photoshop. Hij is bereid om dit ook te demonstreren tijdens een volgende Helios vergadering (tijd ~ 1h).

- Lieven deelt mee dat met de Halide app je je smartphone kunt omtoveren tot een fototoestel. Zo kunnen je ISO en belichtingstijd aanpassen.

- Pascal legt uit dat via WebSDR het signaal van de NOAA satellieten niet steeds tot een goed beeld leiden. Lieven stelt dat dit kan te maken hebben met de snelheid van verwerking van het signaal waarbij de PC “niet kan volgen”. Anderzijds kan het ook te maken hebben een te hoog ruis/signaal niveau.

- Guido toont nog een tekening van het stelsel M31 waar hij nog mee bezig is. De tekening geeft ook verschillende HII-gebieden weer.

Volgende vergadering is voorzien op zondag 13 december via Zoom. Het zal een vergadering worden met als thema “Relativiteit”. Iedereen kan hieraan deelnemen. Laat Pascal dit tijdig weten. Voorlopig hebben Patrick W, Bart en Pascal al toegezegd voor een bedrage aan Einsteins (algemene en speciale) relativiteitstheorie. Afhankelijk van de invulling zal Guido een demo geven rond het intekenen met behulp van Photoshop.

Deel deze pagina

Reageer