Leo Deinze is een vereniging van amateur astronomen voor iedereen die geinteresseerd is in sterrenkunde.

U bent hier

Vergadering Leo - Deinze van 25 januari 2013

Op 25 Januari ging de 3de vergadering van Leo - Deinze door.

Aanwezigen waren : Valentin Kinet, Frank Van de Putte, Jean-Paul Mertens en mezelf.

Aangezien het alweer niet helder werd werden volgende punten  besproken ;

1° Vergaderkalender :

Er werd een kalender gemaakt waarop alle vergaderingen voor 2013 opgenomen zijn. Per datum zijn ook de (bij helder) weer waar te nemen objecten vermeld. Deze kalender hangt ondertussen uit  in het infobord aan de ingang van De Brielmeersen.
Op de paneel met het grondplan zou ons vergaderlokaal ook aangeduid worden zodat geïnteresseerden ons makkelijker vinden en niet zoals Frank Vandercruyssen gans De Brielmeersen afzoeken zonder ons te vinden. Valentin zal dit met Adelin bespreken. (zie bijlage)

Dezelfde kalender zal ook uitgehangen worden op publieke plaatsen (scholen, bibliotheken, etc.) een 25 tal prints op A4 zijn aan Valentin bezorgd. Frank Vds zal zorgen voor prints op A4 (eventueel een aantal plastificeren).

2° Zelfbouw van 30 cm Dobson voor Leo - Deinze aan de VSRUG :

Er werd in klein comité beslist om een zelfbouw 30 cm Dobson te bouwen aan de VSRUG. De aanwezigen zagen geen probleem in het verzamelen van de nodige gelden voor het bekostigen van dit project, desnoods delen we de kosten onderling, maar andere ideeën werden besproken. Frank Vds gaat langs bij Jean-Pierre Grootaerd voor het vastleggen van de startdatum die in de loop van september 2013 zou zijn zodat de kijker tegen eind 2013 af zou moeten zijn.

Een voorschot van 200 Euro moet 1 maand voor aanvang overgemaakt worden, evenals 15 Euro per deelnemende bouwer als lidgeld en verzekering. Het restant (ongeveer 250 Euro) wordt bij het afronden van het project overgemaakt.

3° Ideeën voor fondsenwerving voor de zelfbouw Dobson :

Er werd beslist dat we zullen overgaan tot het ontwerpen van een logo die dan gebruikt zou worden op een sticker die bij waarnemingsavonden en andere activiteiten als "steunkaart ter sponsoring van ons zelfbouwproject" zou dienen.

Gastspreker :

Nicky Demunster die reeds tweemaal deelnam aan een marssimulatie expeditie in Utah is bereid om gratis een presentatie te komen geven in Deinze over zijn ervaringen. Hij heeft er geen probleem mee dat leo - Deinze een kleine toegang zou vragen aan de aanwezigen.

Valentin bekijkt ook of we een Prof. uit Deinze die mogelijks meer luisteraars zou trekken, kunnen strikken.

5° Zonnekijkdag op zondag 7 juli 2013 :

Tijdens de zonnekijkdag van 7 juli gaan we op 2 locaties kijkers plaatsen :  bij het terras aan de cafetaria (de Schuur) naast de speeltuin in De Brielmeersen, waar we de geïnteresseerden zullen doorverwijzen naar ons vergaderlokaal waar een presentatie wordt gegeven over de zon en een tweede waarneempost opgesteld zal zijn (en er ook een drankje kan genuttigd worden ...) Op beide locaties kunnen we onze sticker aanbieden ter steun van de vereniging en sponsoring van ons zelfbouwproject.

6° Starparty in Grapfontaine :

Tijdens het weekend van Hemelvaart gaat  op 9,10 en 11 mei de eerste RACA starparty door op het Observatoire Centre Ardenne te Grapfontaine nabij Neufchateau.(zie bijlage) De sterrenwacht beschikt over een 61 cm Planewave CDK (Corrected Dall Kirkham) telescoop op een heel zware Matthis montering met AstroPhysics Goto-sturing in één van de in totaal zes koepels. Overdag zijn er voordrachten. S'nachts wordt er waargenomen. Slapen kan in eigen tent, of nabijgelegen hotels, gites, campings. Voor 24 Euro kan je 3 dagen van een donkere locatie genieten, ervaringen delen en ontbijten (inbegrepen). Frank Vds is in elk geval drie dagen van de partij.

 

Omsteeks 22h30 werd de vergadering afgesloten en trokken we in de barre vrieskoude huiswaarts.

 

Reageer