Leo Deinze is een vereniging van amateur astronomen voor iedereen die geinteresseerd is in sterrenkunde.

U bent hier

Vergadering van 22 februari 2013

Op 22 februari ging de 4de vergadering van Leo - Deinze door.

Aanwezigen : Valentin Kinet, Frank Van de Putte, Jean-Paul Mertens, Bruno Nolf (van AVK in Vichte), Frank Vandercruyssen die ons deze maal wel vond, en ikzelf

Aangezien, het alweer - het wordt hopelijk geen traditie - volledig bewolkt was, gingen we over tot het alternatief programma :

 

1° Collimatie van een Newtonkijker :

Er werd uitgelegd en getoond hoe je een Newtonkijker kan collimeren.

De eerste stap werd uitgevoerd met een laser collimator :

Via afregelen van de vangspiegel zorg je ervoor dat de laserspot op het centrum van de hoofdspiegel komt.

Vervolgens zorg je door het afregelen van de hoofdspiegel dat de terugkerende laserspot exact samenvalt met het vertrekpunt van de lasercollimator.

Voor de tweede stap  werd de kijker op een artificiële ster gericht en werd verder gecollimeerd tot de airy disk midden in de diffractieringen staat.

De tweede stap werd gevolgd door gebruik van een DMK21AU618 als oculair met een barlow 2,5x zodat de nodige vergroting van minimaal 2 à 3 maal de diameter van de hoofdspiegel gehaald werd.

2° Stickerontwerp Leo - Deinze :

Een voorontwerp van de sticker werd getoond en het idee erachter uitgelegd. Valentin zal het originele logo van Leo - Deinze doorsturen en een aantal leden zullen een uitwerking van het idee maken voor de volgende vergadering.

Frank Vds zoekt op internet onder "kaartenhuis"  en "etiketten" voor de mogelijkheden en prijzen.

Doel is stickers te hebben ten laatste tegen de zonnekijkdag van 7 juli 2013.

3° Radiowaarnemingen van Progress en meteoren :

Jean-Paul toonde ons een aantal indrukwekkende plaatjes van waarnemingen van de terugval met opbranding in de atmosfeer van de Progress (vuilbak van het ISS) alsook enkele plaatjes van meteoren en epsilons.

Ik had reeds eerder dergelijke plaatjes gezien, maar dankzij de eenvoudige en duidelijke uitleg van Jean-Paul begrijpen hoe we nu op dergelijke plaatjes kunnen zien of een object naar ons toe of van ons weg beweegt. Of die snel of traag beweegt. Of het een vliegtuig is of een meteoor. Of er een nalichtend spoor was of niet. Of een meteoor in stukken brak, enz. Ten slotte kregen we ook te zien hoe zonneflux via dezelfde techniek waargenomen wordt : een verticale band waarvan de tijdstippen overeenkomen met de aankomst van zonuitbarstingen zijn te identificeren als zonneflux.

Ik kijk alvast uit naar meer voordrachten van Jean-Paul. Misschien kunnen we later ook een meteoorstation uitwerken bij Leo - Deinze in De Brielmeersen (na beëindigen van het Dobson zelfbouwproject ?).

 

Toen we omstreeks 23h30 naar huis trokken, moesten we vaststellen dat de hemel aan het uitklaren was.

Maar deze morgen is gebleken dat er in de loop van diezelfde nacht alweer een mooi sneeuwtapijt uit de lucht viel.

Reageer