De Limburgse ZonWaarnemers (LZW) bestaat uit amateurastronomen die op regelmatige basis de zon waarnemen. De werkgroep werd in 2005 opgericht.

U bent hier

LZW Maandrapport: maart 2013

Oef, de daling van het wolfgetal werd deze maand niet verdergezet. Het wolfgetal steeg van 63,80 naar 93,23. Een lichte stijging dus.Ook het beckgetal steeg (van 558,79 in februari naar 775,40 in maart). Er verschenen in maart maar liefst 13 H-vlekkengroepen. Een stijging van het beckgetal konden we hierdoor wel verwachten.Net zoals in januari verschenen er deze maand 34 vlekkengroepen. Het ‘lage’ aantal van februari (22 vlekkengroepen) kunnen we gelukkig snel vergeten.Jammer genoeg was er geen stijging van de activiteit in de h-alfa golflengte te merken. In deze golflengte daalde de activiteit verder. Het protuberansengetal daalde van 114,5 (februari) naar 105,50 (maart). Het is maar een lichte daling. Het is dus mogelijk dat het lage aantal waarnemingen (9 dagen) hier voor iets tussenzit. Het volledige maandrapport van januari 2013 kan je downloaden via de website van de Cosmodrome

Reageer