Wij zijn een vereniging van studenten fysica en sterrenkunde die talrijke activiteiten organiseren ivm fysica en sterrenkunde, voor studenten én geïnteresseerde leken.

U bent hier

Werkgroep Sterrenkunde UGent

In april 1992 werd aan de Faculteit Toegepaste Wetenschappen van de Universiteit Gent de Vereniging voor Natuurkunde opgericht. Nu trachten wij alle studenten geinteresseerd in natuurkunde te overkoepelen over de faculteitsgrenzen heen. Recentelijk heeft de Vereniging voor Natuurkunde ook haar pijlen op de hemel gericht en trachten we ook hen die een zwak voor sterrenkunde hebben tesamen te brengen. Jaarlijks organiseren wij een tiental lezingen over alle takken van de natuur- en sterrenkunde, met speciale aandacht voor onderwerpen die te nieuw of te marginaal zijn om in de reguliere lessen aan bod te komen. Daarnaast proberen we steeds enkele bezoeken te organiseren aan bedrijven of instellingen waar belangrijk wetenschappelijk werk verricht wordt. Tenslotte organiseren we jaarlijks een studiereis naar een internationaal gerenommeerd onderzoekscentrum. Zo kwamen we in het verleden al in het centrum voor kernfysisch onderzoek te Jülich (D), de JET in Oxford (UK), het DESY te Hamburg (D), het CERN te Genève (CH) en de LNGS te L'Aquila (I).

Met deze activiteiten willen we een breed publiek van fysici, ingenieurs en geïnteresseerde leken laten kennismaken met de actuele stand der natuurwetenschappen. We zijn fier op het trouwe publiek van een tachtigtal studenten, wetenschappelijke medewerkers en professoren.

Naast deze academische activiteiten hebben we ook een heleboel meer studentikoze activiteiten. Deze zijn in de eerste plaats gericht op de studenten toegepaste natuurkunde en de natuur- en sterrenkundestudenten, maar uiteraard is ook hier iedereen welkom. Met deze activiteiten wil de Vereniging voor Natuurkunde de contacten tussen in natuurkunde geinteresseerde studenten van verschillende faculteiten sterker aanhalen.

Sinds 1995 is de VVN officieel erkend als studentenvereniging aan de UGent. Aanvankelijk ressorteerde onze vereniging onder het Activiteitenkonvent, maar sinds 2000 nemen we onze plaats in binnen het Werkgroepen en Verenigingen Konvent.
Sinds 2007 heeft de VVN officieel de werking van de studentenvereniging "Werkgroep Sterrenkunde" overgenomen, waardoor de VVN nu ook over alle faculteitsgrenzen heen geïnteresseerden in de sterrenkunde probeert aan te spreken.