De Werkgroep Astrofotografie richt zich tot amateurs die met hun eigen telescoop en/of foto toestel opnames (astro-foto's) van de Maan, Zon en sterren en planeten willen maken.

U bent hier

Werkgroep Astrofotografie

Het doel van de Werkgroep Astrofotografie is het helpen van amateur-astronomen die met astrofotografie willen beginnen. In 1994 werd een VVS publicatie gepubliceerd, opgesteld door de werkgroepleider Geert Vandenbulcke. Dit handboek beschrijft in 120 pagina’s het meeste wat toen bij astrofotografie met film nodig was. De snelle (r)evolutie van film naar digitale fotografie maakt dat die handleiding niet meer actueel is, er wordt gedacht aan een nieuwe uitgave, maar anderzijds is er heel veel informatie via internet te vinden.     

Foto's van VVS-leden worden regelmatig gepubliceerd in het VVS tijdschrift "Heelal" en in andere astronomische tijdschrijften. Leden van de Werkgroep Astrofotografie sturen ook werk naar de VVS Werkgroepen Planeten, Kometen en Zon.     

In het algemeen worden er twee bijeenkomsten per jaar georganiseerd alhoewel dit de laatste paar jaar niet meer gelukt is omdat het moeilijk blijkt leden te motiveren tot het geven van een voordracht. Soms wordt een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Astrofotografie. Verslagen van de werkgroepbijeenkomsten worden gepubliceerd in Heelal, een tot  twee maand na afloop van de bijeenkomst.

De VVS Werkgroep Astrofotografie heeft een eigen mailing list, om zich in te schrijven ga naar https://lists.vvs.be/postorius/lists/astrofotografie.ls.vvs.be/.

Voor meer informatie, contacteer de werkgroepleider astrofotografie:

 

Bram Goossens

Molenstraat 19

2290 Vorselaar 

email: info@astrofotografie.be