De werkgroep astrogeschiedenis is niet langer actief. De content van deze werkgroep op de website wordt wel nog bewaard.

U bent hier

Werkgroep Astrogeschiedenis

De werkgroep astrogeschiedenis is niet langer actief. De content van deze werkgroep op de website wordt wel nog bewaard.

De Werkgroep Astro-geschiedenis werd in 2013 opgericht als vijftiende werkgroep binnen de V.V.S.  -  Vereniging Voor Sterrenkunde. Deze werkgroep, met als eerste werkgroepleider Philip Corneille - FRAS, richt zich tot alle V.V.S.-leden met een interesse voor de historische achtergrond bij de vele aspecten van theoretische en praktische sterrenkunde.

De hoofdfocus ligt hierbij op de geschiedenis van de sterrenkunde in de lage landen en de verwezenlijkingen van Belgische astronomen/kosmologen in het bijzonder. De werkgroep brengt uitgebreide artikelen over de diverse waarnemingstechnieken (astrometrie, fotometrie, magnetometrie, polarimetrie en spectroscopie), de geschiedenis van (volks-) sterrenwachten en hun apparatuur, belangrijke astronomische verjaardagen en de inbreng van Belgische (amateur-) astronomen in de boeiende wetenschap van de sterrenkunde.

De werkgroep Astro-geschiedenis zal, in nauwe samenspraak met het V.V.S. bestuur, instaan voor de digitalisering van diverse V.V.S. publicaties. De werkgroep tracht samen te werken met professionele historici in binnen- en buitenland en verzorgt regelmatige bijdragen in Heelal, het maandelijkse V.V.S. tijdschrift.
Daarnaast verzorgen we bijdragen in bekende magazines zoals ZENIT, Sky & Telescope, CAP-Journal,...
We organizeren een jaarlijkse bijeenkomst met diverse voordrachten en plannen reeds volop aan de voorbereidingen van de 75ste verjaardag van de V.V.S. (1944-2019).