Binnen deze werkgroep worden sterbedekkingen door de Maan, planeten en andere objecten van ons zonnestelsel bestudeerd.

U bent hier

19 februari 2020: sterbedekking door 83 Beatrix

In de vroege ochtend van 19 februari 2020 bedekt de vrij grote planetoïde 83 Beatrix een ster van 11.4m (V), binnen handbereik van heel wat amateurastronomen. De kans op een succesvolle waarneming vanuit België is groot. Daarom moedigen we amateurs met de nodige uitrusting graag aan om een poging te doen! Zie het attachment voor alle nodige info.

Een zinvolle, waardevolle waarneming bestaat uit bestmogelijke tijdname van de bedekking, bv. door middel van een videoopname met timestamps.

Een opmerking over de kaart met het verloop van de bedekkingszone in België. Hierbij is een belangrijke kanttekening noodzakelijk. Deze kaart moet niet geïnterpreteerd worden zoals bijvoorbeeld de tekening van de totaliteitszone van een zonsverduistering, waar de grenslijnen tot op de kilometer correct zijn. Ook al is de bepaling van deze zone een werk van hoge precisie, de kleinste onnauwkeurigheden in de positie van de ster en in de efemeride van planetoïde maken, dat dit maar een ‘zone van de beste kans’ is. Bij een grote planetoïde met goed gekende baan en ‘gestalte’, zoals Vesta, kan men ervan uitgaan dat op de centrale lijn met een zekerheid van nagenoeg 100% een bedekking kan waargenomen worden. Naar de rand toe neemt de kans op waarneming van een bedekking af, maar zelfs buiten de hier getekende zone bestaat er een zekere waarschijnlijkheid om toch nog een bedekking te zien. Voorgesteld wordt dit hier door twee parallelle buitenlijnen, de zogenaamde sigma-1-lijnen.

Reacties

Andreas, Heb een vraag. Je geeft niet de magnitude van de planetoïde. Maar ze valt af te leiden denk ik ;-) De gecombineerde magnitude is deze van de ster + planetoïde als ze dicht bij elkaar staan, juist? Met een drop in magnitude voor de totale bedekking van de ster blijft de magnitude van de planetoïde over: 10.91 + 1.09 = 12.00 Dus de som van de helderheden van magn 11.4 en 12.00 zou 10.91 moeten opleveren (lijkt me te kunnen, heb het niet exact nagerekend). Is die magnitude van 12.00 voor de planetoïde niet wat raar? Misschien slechts gekend op 0.1 magn na. Maar goed, je kan niet anders dan met 12 rekenen. Dank, Chris
Je hebt gelijk, Chris, die honderdste magnitude is zinloos hier, dat heb ik wat onkritisch overgenomen uit de gegevens van OccultWatcher. Zelfs als de magnitude van de ster met deze precisie gekend was, had de opgave van een tiende magnitude voor de gecombineerde helderheid moeten volstaan want voor de planetoide is die allicht niet zo precies te bepalen. Voor de rest heb je de magnitude van de planetoïde inderdaad heel correct berekend met 12.0.

Reageer