Binnen deze werkgroep wordt gediscussieerd over eclipsen, waarnemingen voorbereid en waarnemingsgegevens uitgewisseld.

U bent hier

Werkgroep Eclipsen

De doelstelling van de werkgroep eclipsen is om leden van de VVS en alle enthoesiastelingen een forum aan te bieden om over het onderwerp 'eclipsen' te discussiëren, om het waarnemen (visueel en fotografisch) van eclipsen voor te bereiden, om waarnemingsgegevens uit te wisselen, enz.
Met 'eclipsen' bedoelen we zowel maans -als zonsverduisteringen van alle mogelijke types: totale, ringvormige, gedeeltelijke voor zonsverduisteringen en totale en gedeeltelijke maansverduisteringen in de umbra of penumbra.
De transits van Venus en Mercurius staan ook op de agenda van onze Werkgroep.

Contactinformatie

Kris Delcourte
Veeweidestraat 22
3040 Sint-Agatha-Rode
Tel: 016 47 70 57