Welkom op de website van de Werkgroep Lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde vzw. Verlicht waar nodig, zoveel als nodig en wanneer nodig !

U bent hier

lespakket Lichthinder

Werkgroepleider Stijn Vanderheiden heeft op vraag van het project Kijkerbouw voor scholen (Volkssterrenwacht Pien, Gent) een lespakket samengesteld over lichthinder.

In dit pakket stelt Stijn de problematiek helder op een duidelijke, eenvoudige manier. Daarna wordt er ingegaan op de gevolgen voor de mens, de maatschappij, fauna en flora. Uiteraard worden er tips en oplossingen aangereikt. Het lespakket bevat ten slotte ook 2 doe-opdrachten om lichthinder in de praktijk te ontdekken. Dit kan met een teltest van Cassiopeia (zoals reeds op onze website staat) en met een waarnemeing van een deepsky-object met een telescoop (nog in opbouw).

De documenten staan reeds online, maar zijn nog in opbouw. Suggesties, opmerkingen, hulp, ... mag allemaal gestuurd worden naar de werkgroepleider.

de presentatie voor in de les

het lespakket (in tekst)

een blad met figuren, passend bij de tekst

de opdrachtomschrijving voor de sterteltest 

de doe-opdrachten

de lesvoorbereiding

Reageer