Welkom op de website van de Werkgroep Lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde vzw. Verlicht waar nodig, zoveel als nodig en wanneer nodig !

U bent hier

Maarkedal dooft verlichting

De trend van het doven van verlichting zet zich gelukkig voort. Meer en meer openbare besturen beseffen dat er momenteel veel te veel verlicht wordt, verlichting die eigenlijk niet nodig is. Daarom dooft Maarkedal alle gemeentelijke verlichting tussen 23u en 5u. Om de verkeersveiligheid te garanderen zal er geïnvesteerd worden in flankerende maatregelen: betere reflectore en zichtbare belijning van de wegen. Het doven van de verlichting spaart jaarlijks 40 000 EUR uit op de electriciteitsfactuur. Maarkedal is niet alleen, ook elders maar vooral in West-Vlaanderen zijn een heel aantal gemeentes bezig met het doven van verlichting. Daar werd op proviciaal niveau een lichtvisie uitgewerkt die een heel aantal goede elementen bevat ! Deze lichtvisie geeft lokale besturen de nodige ondersteuning die nodig is om effectief op een goede manier tot maatregelen te kunnen overgaan.

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/openbareverlichting/lichtvisie/Paginas/default.aspx

Voor sterrenkunde is dit natuurlijk een zeer positieve evolutie ! Momenteel wordt bijna iedere weg in Vlaanderen verlicht. Stel nu dat de meeste gemeentes enkel nog dorpskeren en gevaarlijke punten zouden gaan verlichten en dus alle verlichting in buitengbied doven, dan zou er een zeer aanzienlijk deel van de verlichting gedoofd worden. Het doven van buitengebied zou terug donkere corridors creeëren die voor ons veel meer effect zouden hebben dan het gedeeltelijk doven van alle verlichting.

Reageer