Welkom op de website van de Werkgroep Lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde vzw. Verlicht waar nodig, zoveel als nodig en wanneer nodig !

U bent hier

Nacht van de Duisternis

Op 20 oktober 2012 vieren we de 17de editie van Nacht van de Duisternis. Dan doven verschillende gemeenten de openbare verlichting voor een avond en kunnen inwoners even proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht. Met deze jaarlijkse campagne zet Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder (VVS) de impact van lichtvervuiling in de kijker.

Door inderdaad ... het licht eens uit te doen.
Want er wordt te veel en verkeerd verlicht. Het kan vaak met minder zonder dat de veiligheid er onder lijdt. Even vaak wordt de verlichting naar boven de hemel in gestraald. Met alle gevolgen van dien: te veel nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en tot gezondheidsproblemen bij mensen. Maar ook het bioritme van planten en dieren leiden eronder.

En een te fel verlichte nacht is ook een enorme energieverspilling.
Misschien wil je ook dit jaar een gezellige avondactiviteit organiseren. Nodig hierop zeker de pas verkozen gemeenteraadsleden uit. Laat hen kennis maken met de rust en gezelligheid van een donkere nacht. En waak erover dat in het nieuw bestuursakkoord en de latere meerjarenplanning van de gemeente lichthinder en energieverspilling de nodige aandacht krijgt.

Op onze website vindt je alvast het nodige campagnemateriaal (flyer, afiche, banner, voorbeerdartikel, oproep artikel)

http://www.bondbeterleefmilieu.be/nacht/index.php/255

 

Concreet vragen we:

  • de openbare verlichting en klemtoonverlichting te doven op 20/10
  • een activiteit te organiseren tijdens de Nacht,, die het belang van een duistere nacht in de verf zet
  • deze activiteit te registeren op www.nachtvandeduisternis.be

 

Meer info over Nacht van de Duisternis: bernard.govaert@bblv.be of 02/282.17.42.

Overzicht van (lokale) milieu- en natuurverenigingen waarmee je kan samenwerken op Nacht van de Duisternis: http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/10

 

Reageer