Welkom op de website van de Werkgroep Lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde vzw. Verlicht waar nodig, zoveel als nodig en wanneer nodig !

U bent hier

Skytracers: doe er iets aan !

Skytracers lijken weer als paddenstoelen uit de grond te schieten. Er werden in september alleen al gevallen gemeld in Aarsele, Rumst, Oostduinkerke, Vorselaar en Hemiksem. Nochtans zijn deze al jaren verboden door middel van de VLAREM II wetgeving. Het is erg makkelijk om hier als sterrenkundige iets aan te doen.  De eerste stap is de locatie van de skytracer te proberen achterhalen. Let op afstand kan soms bedrieglijk zijn ! Probeer onopvallend een fototje te nemen zodat het duidelijk is dat de overtreding gebeurd is. Nu kan je twee zaken doen. De dapperen kunnen de organisatie hier rechtstreeks op aanspreken of ter plaatse naar de politie bellen. Het helpt als je een afdruk hebt van de onderstaande website om te tonen dat je 'gelijk' hebt. De politie neemt dan je klacht op en/of laat de skytracer onmiddelijk doven. Voor wie niet zoveel tijd of zin heeft kan de dag nadien een mailtje sturen naar de milieudienst. Je kan hiervoor onderstaande voorbeeld gebruiken.

Veel succes !

 

Geachte,

Toen ik gisteren zaterdagavond door XXX reed stond er een skytracer opgesteld aan XXX. (adres) U kunt hiervan in bijlage wat foto's van terugvinden. Nochtans zijn deze al jaren verboden door middel van de VLAREM II wetgeving. Hieronder een uittreksel: (http://emis.vito.be/lichthinder-recreatie-aanbevelingen-normen-en-reglementen)  

Hieronder een uittreksel: (http://emis.vito.be/lichthinder-recreatie-aanbevelingen-normen-en-reglementen)

De VLAREM II-wetgeving omtrent lichthinder

VLAREM II bevat 4 artikelen over de beheersing van hinder door licht voor ingedeelde inrichtingen (art.4.6.0.1 tot art. 4.6.0.4) en 4 gelijkwaardige artikelen voor de niet ingedeelde inrichtingen (art.6.3.0.1 tot art. 6.3.0.4).

Algemeen geldt dat de exploitant de nodige maatregelen moet treffen om lichthinder te voorkomen (art. 4.6.0.1 en 6.3.0.1).

Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in openlucht dient beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. Niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving dient maximaal beperkt te worden door de conceptie van de verlichting (art. 4.6.0.2 en 6.3.0.2).

De richting van klemtoonverlichting is beperkt tot de inrichting of de onderdelen ervan (art. 4.6.0.3 en 6.3.0.3) en lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen (art.. 4.6.0.4 en 6.3.0.4).

Hieruit volgt:

Op basis van art. 4.6.0.3 en 6.3.0.3 worden zogenaamde sky-tracers (= bewegende of stilstaande krachtige lichtbundels gericht naar de hemel om de aandacht op een inrichting te vestigen) verboden.

 

Graag zou ik dan ook een klacht willen neerleggen voor deze flagrante overtreding op de Vlarem wetgeving.

Is het mogelijk de uitbater attent te maken op deze wetgeving en eventueel maatregelen op te leggen bij herhaling ?

Alvast bedankt voor de medewerking.

 

XX

Reageer