Welkom op de website van de Werkgroep Lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde vzw. Verlicht waar nodig, zoveel als nodig en wanneer nodig !

U bent hier

Verlichting op gewestwegen hoeft niet meer

Al eens geprobeerd een niet-verlichte weg te vinden in uw gemeente ? Ik heb het eens geprobeerd in Willebroek, kwestie van een goede waarnemingslocatie te vinden voor onze VVS kern. Helaas ben ik van een bekaaide reis teruggekomen. Letterlijk iedere boerenwegel, hoe klein ook was uitgerust met van die nacht-verpestende verlichtings-ondingen.  De vraag is: wat staan die daar te doen ? Het gaat over boerenwegels zonder (nachtelijk) verkeer of (nachtelijke) zwakke weggebruikers. De enigen die hier baat bij hebben zijn de konijnen die ook s'nachts het sappigste stukje gras eruit kunnen kiezen. De reden is eenvoudig: tot nu werd bij iedere nieuwe weg automatisch verlichting voorzien. Of die verlichting nu nuttig is of niet wordt zelfs niet bekeken.Deze situatie vindt je alleen maar in Vlaanderen. Letterlijk alle buurlanden hebben de policy om alleen het hoogstnodige te verlichten. Door zo'n ondoordacht verlichtingsbeleid is Vlaanderen een van de meest lichtvervuilde gebieden van de wereld geworden. En dan spreken we nog niet over de bakken geld die verspild worden door nodeloos verlichting te installeren en deze te laten branden.

Als alles goed gaat komt daar binnenkort gelukkig eindelijk verandering in. Nadat de de verlichting gedoofd werd op autosnelwegen is na bijna 2 jaar geen merkbare toename van het aantal nachtelijke ongevallen, wat bijzonder positief is. Daarom is het voorstel gelanceerd door Wegen en Verkeer om in het vervolg geen verlichting meer te voorzien op gewestwegen, tenzij de noodzaak van verlichtbaar aantoonbaar zou zijn. Dat is een zeer positieve evolutie die volgens ons niks anders dan voordelen kent. Auto's zijn zowiezo voorzien van voldoende verlichting om geen extra verlichting nodig te hebben. Het wordt veel makkelijker om op een niet-verlichte weg gevaarlijke punten beter naar voor te laten komen. Fietsoversteken en kruispunten die wel verlicht zijn, zullen de autobestuurder er veel attenter op maken dat er een gevaarlijke situatie voor hen ligt. Als er toch een druk gebruikt fietspad is, kan nog steeds, aangepast verlichting voorzien worden op dat traject, specifiek voor de fietsers. Deze verlichting is typisch veel minder helder en kan ook dynamisch gestuurd worden. Minder verlichtingspalen wil ook zeggen dat deze obstakels minder doden en gewonden zullen eisen. Kortom, niks dan voordelen. Hopelijk volgen de gemeentes deze evolutie en zullen ook zij kritisch gaan nadenken over hun verlichting op lokale wegen buiten de dorpskernen.

Het Laatste Nieuws

De Standaard

Reageer