Welkom op de website van Werkgroep Spectrosopie van de VVS.

U bent hier

Een eenvoudig spectrum van komeet Neowise C/2020 F3.

Door: Claude Hellemond (Grimbergen)

Opname: gemaakt op 2020.07.13 rond 23h30  (UT+2).

Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een spectrum te registreren van  voorgenoemde komeet. Hiervoor hebben we het principe van een objectiefprisma aangewend.

We bespreken hier kort even de technische details:

De opname werd gemaakt met een Canon EOS 100D spiegelreflex camera voorzien van een f: 50 mm lens en f/D: 1.8 objectief. Het prisma bezit een tophoek van 45°. Er werd voor deze opname 2 s belicht met een gevoeligheid van 800 ASA, waarbij we opteerden om het beeld direct in JPEG formaat op te slaan.  

De komeet was dermate helder, dat zij zichtbaar was op het beeldscherm van de camera. Deze belichtingstijd laat bij dergelijk korte brandpuntsafstand vrijwel geen verplaatsing van het beeld door de aardrotatie zien. Het detail wordt echter beperkt door convolutie van de afbeeldingen van de (komeet) coma.

Er werd manueel scherp gesteld met behulp van de op de camera voorziene functies. Bij de oriëntatie van de camera moeten we rekening houden dat de richting van de komeetstaart niet samenvalt met de dispersie richting.

Het spectrum werd bewerkt met het programma RSpec V. 1.9.0.  van Field Tested Systems. Om de grafische weergave te bekomen, werd de smalle spectrumstrook geselecteerd.

Een band van 4 pixels breed langs de staartzijde van de komeet werd van deze spectrumstrook afgetrokken. Andere bewerkingen werden niet toegepast.

Het op deze manier bekomen spectrum laat grofweg 4 emissiezones zien, waarbij de rode kant van het spectrum rechts ligt op de grafiek. De horizontale as werd niet in golflengte eenheden gekalibreerd, gezien de geringe spectrale zuiverheid, de niet lineaire  dispersie en de afwezigheid van een geschikte kalibratiebron.

Door vergelijking met betere spleetspectra van andere kometen en auteurs, meen ik toch de emissiezones te kunnen associëren met de Swan banden CH/C2 , NH2/C2 e.d.

Deze opname toont aan, dat met behulp van beperkte middelen, bepaalde details zichtbaar worden. De interpretatie hiervan kunnen we via de nodige literatuur interpreteren. 

Reacties

Beste Claude, Is het alsnog mogelijk om een attachment van de grafiek toe te voegen? Op de pictogram zijn de details niet goed zichtbaar. Dank bij voorbaat Hugo

Reageer