Historiek

 

De werkgroep zon werd in 1969 opgericht samen met andere werkgroepen binnen de VVS. We moeten wachten tot 1976 vooraleer systematische resultaten verschijnen in Heelal, het maandblad van de VVS. Sinds 1976 werkten ongeveer 140 waarnemers mee en verrichtten samen meer dan 30.000 waarnemingen.

Werking

De werkgroep bestaat uit amateurastronomen die zich aangetrokken voelen door de studie van onze zon. De werkgroep telt momenteel 15 à 20 actieve waarnemers die iedere maand hun waarnemingen doorsturen naar de werkgroepleider. Het gebruikte instrumentarium gaat van 60 mm refractoren tot 250mm reflectoren, er wordt enkel in wit licht waargenomen en dit gemiddeld 320 dagen per jaar. Enkele leden sturen hun waarnemingen rechtsreeks naar het SIDC ("Solar Index Data Center") in Brussel.

Waarnemingsprogramma

De hoofdbrok in het waarnemingsprogramma is natuurlijk het bepalen van het Wolfgetal. Daarnaast bepalen ook enkele leden het Beckgetal en de CV-waarde (Classification Value). Eén medewerker bepaalt ook de Intersolindex en de Pettiswaarde. Enkele leden verrichten positiebepalingen van zonnevlekken; sommigen doen dit aan de hand van tekeningen bekomen door projectie van het zonnebeeld, terwijl één waarnemer volledig fotografisch werkt en gebruik maakt van dubbelopnames van de zon.

Publicaties

Waarnemingen worden gepubliceerd in de maandelijkse "Nieuwsbrief voor zonnewaarnemers". Hierin verschijnen de dagelijkse waarnemingen van alle werkgroepleden, samen met waarnemingen en nieuws van buitenlandse groepen waarmee onze werkgroep samenwerkt en waarnemingen uitwisselt. 

Vroegere werkgroepleiders van de "VVS Werkgroep Zon" 
 

1969-1972 : André Gabriel
1972-1976 : André Annys
1976-1982 : Carlo Vandezande
1982-1986 : Daniel Yverneaux
1986-1993 : Dirk Laurent
1993-1996 : Jan Janssens
1996-......... :  Franky Dubois

 
Deel deze pagina: