De Sterrenjutters is een VVS-afdeling in Koksijde, ontstaan in de schoot van het Duinenhuis, het natuur en educatief centrum in Koksijde.

U bent hier

Voordracht Jean Paul Van Bendegem

Op vrijdag 4 oktober 2024 om 19:30 komt Prof. Jean Paul Van Bendegem praten over de relatie tussen wiskunde en sterrenkunde.

 

Jean Paul VAN BENDEGEM, geboren te Gent op 28 maart 1953 is licentiaat in de wiskun­de en doctor in de wijsbegeerte. Thans is hij emeritus professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Voorheen was hij buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel voor de vakken logica en wetenschapsfilosofie en deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent. Van 2005 tot en met 2009 was hij decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Naast zijn lesopdracht was hij tevens directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie 

Deze voordracht gaat door in het Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde

 

Ingang leden €5,00

Niet leden €7,00

Reageer