Klein-BrabantVVS Klein-Brabant is een afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde met als thuisbasis Bornem (Wintam).

U bent hier

VVS Klein-Brabant, dinsdag 4 december 2018: Dirk Van Mechelen en de Geologie van de Maan

De laatste bijeenkomst van het jaar begon met de bespreking van de planning voor 2019.
Het jaarlijks etentje gaat door op maandag 14 januari in Salpicon Boom. 
Elke eerste dinsdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) houden we een bijeenkomst in café St-Margriet in Wintam. 
VVS Klein-Brabant zal deelnemen aan de Sterrenkijkdag op vrijdag 15 maart en aan de Nacht van de Duisternis in oktober.

Hierna werd het woord gegeven aan Dirk Van Mechelen. 
Dirk is in het dagelijkse leven geoloog. Het spreekt voor zich dat de geologisch samenstelling van Maan en planeten hem geweldig interesseren. Vandaag ging het vooral over de Maan.
Vooreerst besprak hij een aantal hypothesen over het mogelijk ontstaan van de Maan, waarbij de meest haalbare is, dat de Aarde getroffen werd door een groot hemellichaam, Theia genaamd, waardoor een stuk uit de Aarde werd weggeslagen. Op zeker moment heeft die bol een differentiële vorm gekregen. Bij iedere temperatuurdaling werden bepaalde metalen gevormd, de zwaardere zakten, de lichtere dreven boven. Hierdoor is de harde kern van de Maan ontstaan.
Terloops had hij het ook over de hoogteligging van de verschillende maangebieden, het magnetisch veld en de zwaartekracht, zowel op de voorkant als op de achterkant van de Maan.
Na het ontstaan van de Maan hebben er allerlei geologische processen plaats gehad. Het zijn de inslagkraters die het beeld van de Maan geboetseerd hebben. Aan de hand van een filmpje toonde hij verschillende mogelijkheden van inslagen.
Er hebben zich ook geologische processen voorgedaan. Tektonische activiteiten waarbij door uitzetten en inkrimpen scheuren, rillen en breuken zijn ontstaan. Ook is er vulkanische activiteit geweest waarbij magma kon wegstromen.
De hooglanden zijn de oudste gesteenten op de Maan, maria zijn lager gelegen delen en werden meestal gevormd door meteoriet inslagen. De toplaag is daardoor volledig verpulverd.
Het resultaat van al die geologische processen bezorgt ons een geologische kaart. Wat we nu zien van de Maan is meer dan 3 miljard jaar oud. Door visueel waarnemen kan je oordelen welke lagen er in de koop van de jaren gevormd zijn, welke processen plaats gehad hebben, wat jong en wat oud is.
Het komt er dus op aan de geologische afzettingen te identificeren, de geologische processen te interpreteren en de ouderdom in te schatten om zo tot een geologische kaart te komen.
Tot slot kreeg iedereen nog enkele maanfoto's waarop men de volgorde van het ontstaan van de maanformaties moest aanduiden. Voorwaar een hele klus.

Foto "Colour Moon" : Peter Van den Eijnde

Deel deze pagina

Reageer