VVS Klein-Brabant is een afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde met als thuisbasis Bornem (Wintam).

U bent hier

VVS Klein-Brabant, dinsdag 4 februari 2020, Bijdragen van Eigen Leden

De voorzitter  blikte eerst terug op de eerste activiteiten in 2020:

* de eerste bijeenkomst van het jaar met een gezellig etentje was meer dan geslaagd;

* de  voorbije Astrofotografiedag in Urania Hove op 25 januari met een aantal sprekers  zoals o.a. Katrien Van der Heyden, Hendrik Beymans, Janos Barabas en Carl Teeuwen was zeer interessant; Katrien bracht aan een ode aan de Amarikaanse astronoom Carl Sagan, door een aantal time lapsen aan op een kunstzinning wijze aan elkaar te rijgen. De belangrijkste gastspreker was evenwel de Franse Nicolas Outters. Hij verltelde ons hoe je via het gebruik van Aladin eventueel kan uitmaken of je een nog niet gecatalogeerd object hebt gevonden.

* de contactraad van de VVS werd bijgewoond door Rik op 26 januari, maar die was vanavond verhinderd, dus een verslagje volgt nog op een volgende vergadering.

Vervolgens kwamen enkele activiteiten aan bod, die nog in het vooruitzicht liggen:

* tijdens het etentje werd al even gesproken over het Louwman museum in Den Haag met een aantal historische telescopen. Aan Peter wordt gevraagd wat info te verzamelen voor eventueel een bezoek, misschien te koppelen met een bezoek aan het Natuurhistorisch Museum;

* de problemen met het huidige lokaal nopen ons mogelijk tot een verhuis. Er werd al even uitgekeken naar een ander lokaal. Volgens Marc zou dat misschien wel kunnen in het clublokaal van de Royal Broken Wings in Tisselt, mits het betalen van een kleine vergoeding. Wordt vervolgd.

* er liggen voor 2020 al enkele activiteiten vast:
op 29/2 deelname aan de Sterrenkijkdag samen met Mercator Temse 
op 3/3: verslag van de eclips-reis door Bruno
op 7/4: Roger Van der Linden komt spreken over de maan
op 5/5: Janos Barabas  over visueel waarnemen
op 2/6: werk van eigen leden
op 5/7: zonnekijkdag
op 1/9: Thierry Duynslager over het H/R diagram
op 6/10: werk van eigen leden
op 10/10: Nacht van de Duisternis
 

Na het administratief gedeelte  kwamen de bijdragen van de eigen leden aan bod: 
 

  • ​Eerst was het de beurt aan Hendrik. Hij had het over zijn zonnewaarnemingen van 2019 : we zitten duidelijk in het minimum. Hij toonde ook enkele tekeningen van  twee actieve perioden van 2019. Tenslotte toonde hij ook de grafiek van de 24ste zonnecyclus. Er zijn ook al enkele vlekken van de 25ste cyclus verschenen.
  • Vervolgens kwam Dirk aan de beurt.  Hij had wat opnamen gemaakt met zijn CCD van verre sterrenstelsels. Hij legde uit hoe die tot stand kwamen.
  • Na Dirk was Peter aan de beurt. Hij toonde eerst een prachtige opname van M31. Nadien kwamen enkele opnamen( M45, Rosetta-nevel, Orion-nevel) die hij gemaakt had met een Sky Tracker, zijn Canon en een 135mm lens.
  • De volgende bijdrage kwam van Bruno, die had wat beeldjes gemaakt van o.a. van M27, M2, M57, M13 met korte belichtingstijden.
  • Vervolgens was Staf aan de beurt.

    Hij toonde eerst wat time-lapse filmpjes die hij gemaakt had en waar soms vreemde, onbekende zaken op verschenen: lichtende sporen van een meteoor, van een satelliet of van...? Ook enkele time-lapse opnamen van de Melkweg die hij vanuit La Palma genomen had, werden getoond. Uiteraard werd de manier van werken besproken. Nadien toonde hij nog wat foto's van de sterrenhemel en legde hij eveneens de manier uit hoe hij ze bewerkt had. Er was nog te weinig tijd om ook nog aan het Photoshop practicum te beginnen maar dat zal voor een volgende keer zijn.

Met dank aan onze secretaris Nel voor het verslag.

Bijgaand diagram : het vlinderdiagram : toont de positie van het onstaan van zonnevlekken tov de zonne-equator in de loop van de 11-jarige zonnecyclus.

Reageer