VVS Klein-Brabant is een afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde met als thuisbasis Bornem (Wintam).

U bent hier

VVS Klein-Brabant, dinsdag 5 maart 2024: Wim De Meester over "Visueel waarnemen". Object van de maand: "Het Trappist zonnestelsel" door Helena Baeyens.

Bij afwezigheid van de voorzitter heet de secretaris iedereen welkom. 
De voorzitter, Peter en Jan zijn verontschuldigd.

Het agenda:

·      Het verslag van de vorige vergadering vindt men op de VVS website, maar ook op een gemeenschappelijk google drive ter beshikking van de leden.
·      De secretaris overloopt even de voorbije en komende activiteiten.
·      Op zondag 3 maart was er een bijeenkomst van de WG Zon, waarop Jan en Nel aanwezig waren. Nel geeft een kort verslag van die dag.
·      Komend weekend gaat het Deepieweekend van Urania door in Medendorf.
·      Op zaterdag 23 maart is er de Algemene Vergadering van de VVS in Genk. Daar kan men zich nog voor inschrijven.
·      De volgende vergadering heeft plaats op dinsdag 2 april. Dan komt Jef De Wit met een workshop voor de afstandbepaling van de Andromedanevel aan de hand van Hubbles Cepheide.
·      De bedoeling is dat iedereen een laptop, tablet of ten minste een mobiele telefoon meebrengt die met internet kan worden vebonden, zodanig dat een en ander kan worden opgeladen.
·      Het object van de maand is M33 dat besproken wordt door Peter Van den Eijnde.
 

Wim De meester met Visueel waarnemen.

De secretaris geeft vervolgens het woord aan Wim De Meester. 

·      Vandaag bespreekt Wim een eerste deel i.v.m. visueel waarnemen. Het zal hoofdzakelijk gaan over het oog. Het tweede deel is voor 5 november en dan gaat het hoofdzakelijk over de telescoop.

·      Wim bespreekt eerst de verschillende delen van het oog. Speciaal voor visueel waarnemen zijn de kegeltjes (voor kleuren) en de staafjes(voor zwart-wit) de belangrijkste delen in ons oog.

·      Om in het donker waar te nemen, moeten onze ogen (meer bepaald de staafjes) zich aanpassen aan de donkerte. Aan de hand van grafieken wordt alles duidelijk uitgelegd.
       Het is de bedoeling om het maximum uit ons oog te halen.
       De hemelachtergrond moet ook zo donker mogelijk zijn en ook de seeing is van belang.
       Bij het waarnemen zijn  er vele parameters o.a. seeing, hemelachtergrond, ... die een rol spelen en die hij achtereenvolgens bespreekt.

·      Wim beantwoordt nog enkele vragen.

Het object van de maand: Het Trappist zonnestelsel door Helena Baeyens

·      De secretaris geeft dan het woord aan Helena. Zij gaat het vanavond hebben over het Trappist zonnestelsel.

·      Een team van astronomen onder leiding van Michaël Gillon van Luik, ontdekte het zonnestelsel met zijn 7 planeten. Zij gebruikten hiervoor 2 telescopen: de Trappist telescoop in La Silla in Chili en de Trappist telescoop in Marokko.
       Het Trappistsysteem is te vergelijken met de manen rond Jupiter.

·      Helena bespreekt vervolgens de transitcurven van de verschillende exoplaneten: zij hebben ongeveer de grootte van onze aarde en 3 ervan liggen in de leefbare zone. Zij bespreekt de verschillende eigenschappen van de exoplaneten.

·      Helena beantwoordt ook nog enkele vragen.
 

Volgende vergadering

De volgende vergadering heeft plaats op dinsdag 2 april. Dan komt Jef De Wit met een workshop voor de afstandbepaling van de Andromedanevel aan de hand van Hubbles Cepheide. Peter Van den Eijnde zal het object van de maand,  M33, behandelen.

De secretaris dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Omslagfoto : Het Trappist Solar Systeem, Copyright NASA
 

Reageer