VVS Klein-Brabant is een afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde met als thuisbasis Bornem (Wintam).

U bent hier

VVS Klein-Brabant, dinsdag 6 december 2022: David Daelman en het mobiele astrofotografieplatform ASIair. Object van de maand:" De Maan"

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom. 
Er zijn twee nieuwe gasten bijgekomen: Stephan Smet en zijn echtgenote waren op de Sterrenkijkdag afgekomen, maar deze was in laatste instantie afgelast. Ze hadden contact opgenomen met de voorzitter en kwamen even poolshoogte nemen. Stephan stelt zich even voor en vertelt over zijn astronomische activiteiten.

Het agenda

·      Sterrenkijkdagen op 2 december
We hadden gepland om deel te nemen aan de Sterrenkijkdagen op het Kardinaal Cardijnplein in Bornem. Jammer genoeg was het zwaar bewolkt. Om 16u werd via het internet overlegd met de vier deelnemers en werd de activiteit afgelast. Er was geen alternatief voorzien. Er moet toch eens over nagedacht worden om in geval van slecht weer de schaarse bezoekers iets te tonen. Dank in ieder geval aan de leden die klaar stonden voor deze Sterrenkijkdag! 
De bereidheid onder onze leden blijft in ieder geval groot om regelmatig aan deze activiteiten deel te nemen, want het zet onze vereniging op de kaart. 
Voor volgend jaar, zullen we deelnemen aan de Zonnekijkdag (begin juli), de Nacht van de Duisternis (begin oktober) en de Sterrenkijkdagen (28 oktober).

·      Deep Sky dag in Astropolis in Oostende
Op 12 november was er de Deep Sky dag in Oostende, maar niemand van onze afdeling is daar naartoe geweest.

·      Lidgelden VVS
Alle aanbetalingen van de leden werden doorgegeven aan de VVS.

·      Nieuwjaarsetentje
Op maandag 9 januari, om 19 uur, plannen we weer een etentje, zoals dat vroeger steevast gebeurde, maar de laatste jaren wegens corona niet kon doorgaan. 
De voorzitter zal informeren bij enkele restaurants in de buurt van Bornem centrum. 
Een mailtje voor meer informatie en inschrijving volgt later. Deze keer kunnen de leden hun partner ook meebrengen als ze dat willen.

Het object van de maand: de Maan

Dirk V.M. heeft een presentatie gemaakt over de Maan.
Hij bespreekt de geologie van de visuele zijde van de maan.
Hij vertelt eerst hoe de kern is ontstaan en nadien de mantel en de maankorst.
Vervolgens legt hij uit hoe in verschillende periodes die maankorst zijn huidig uitzicht heeft gekregen en hoe de verschillende lagen werden gevormd. Die verschillen kun je duidelijk zien. De laatste jaren is er weinig gebeurd: geen platenbeweging, geen wind, geen rivieren, alleen enkele inslagen.
Op verschillende plaatsen zijn ook rillen ontstaan die best waar te nemen zijn.
Alles is bedekt met fijn stof (regoliet) dat overal blijft aankleven, denk maar aan de vuile pakken van de Apollo-astronauten.
Hij vermeldt ook dat de geologische kaarten van de maan met de verschillende afzettingen te downloaden zijn van het internet op de volgende website:
                        https://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/usgs/

Peter, Rudy en Bruno, tonen een aantal opnames van de maan en van enkele kraters.

Volgende objecten van de maand:

Sommige leden vragen "Het object van de maand" wat vroeger kenbaar te maken. 
Daarom werd in onderling overleg worden reeds de volgende "objecten van de maand" vastgelegd:
            februari:         Kometen, inleiding Peter Van den Eijnde
            maart:             Mars, Inleiding Bruno Vander Stichele
            april:               Dubbelsterren en meervoudige sterren, inleiding Dirk Van Mechelen
            mei:                Wide-field fotografie, inleiding Dirk Artoos
            juni:                De Zon, inleiding Nel De Backer

Ander thema’s/objecten die mogelijks in de tweede helft van het jaar aan bod kunnen komen zijn:

Radio waarnemingen van Meteoren, inleiding Dirk Artoos
Meteoren, de Leoniden, inleiding Jan Walschap 

Vragen staat vrij

Dit item is de voorbije bijeenkomsten nog niet aan bod gekomen door tijdsgebrek. 
De voorzitter stelt voor om een aantal vragen te bundelen en ten gepaste tijden te bespreken. Eventueel kan dit gebundeld worden met een object/thema van de maand.

Voorbereiding agenda volgend jaar

Momenteel voorzien we de volgende indeling:

·      1 Nieuwjaarsdiner in januari voor alle leden

·      6 werkvergaderingen met spreker, telkens voorafgegaan met een sessie “Object van de Maan” en “Vragen staat vrij”.

·      3 werkvergaderingen met ledenbijdragen/workshops

Suggesties voor workshops, sprekers en objecten van de maand zijn steeds van harte welkom!

Het mobiele astrofotografieplatform ASIair

•       De voorzitter geeft vervolgen het woord aan onze spreker van de avond, David Daelman. 
David is lid van de VVS afdeling Capella en zal het vanavond hebben over het astrofotografieplatform ASIair.
David is met astronomie begonnen rond 1985. Hij nam toen vooral visueel waar en maakte schetsen achter de telescoop. Later begon hij met astrofotografie. Daarvoor verplaatste hij zich steevast van het helverlichte Aalst naar een wat donkere plek in Heldergem.
Het was zijn bedoeling om zijn telescoop zelfstandig te laten werken en daarvoor schafte hij ASIair aan. Het is een klein, compact bakje van ongeveer 10 bij 10 cm en 5 hoog. Er zitten een aantal poorten op om de nodige aansluitingen te maken met de telescoop en de smartphone, tablet of PC.
Aan de hand van een aantal dia's overloopt hij het menu en bespreekt hij de functies zoals pooluitlijning, plan mode maken, mozaïek planner, focus assistentie, guiding e.d. Ook de check tijdens de opnames is mogelijk.
Hij toont wat resultaten die hij in de voorbije jaren gemaakt heeft, en vergelijkt foto's die hij vroeger, zonder, en nu met ASIair genomen heeft (zie ook zijn site www.aalstronomy.be): er is een duidelijk verschil merkbaar.
Tot slot maakt hij een connectie tussen zijn smartphone en de ASIair om de werking van het toestel praktisch te demonstreren.
Nadien beantwoordt hij nog een aantal vragen.

De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en vraagt om alvast de datum van de Nieuwjaarsdiner, namelijk maandag 9 januari, in de agenda te plaatsen. Vergeet niet dat partners ook kunnen deelnemen.

Vervolgens wordt de vergadering gesloten en wordt er nog even gezellig nagepraat in het café.

Foto : Orion Nevel, David Daelman

Reageer