VVS Klein-Brabant is een afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde met als thuisbasis Bornem (Wintam).

U bent hier

VVS Klein-Brabant, dinsdag 6 september 2022: Kurt Christiaens met “Sterrenkunde op afstand”

·      De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom. Er zijn twee nieuwe gezichten, Injaas De Mul en Kris Hauchecorne die de weg naar ons lokaal hebben gevonden dank zij hun bezoek aan de Zonnekijkdag. We heten hen alvast van harte wellkom, ook op onze volgende vergaderingen.

·      De voorzitter komt nog even terug op het verloop van die Zonnekijkdag van 3 juli. 

We hadden 4 telescopen opgesteld: 2 in wit licht en 2 in Hα. Er waren naar schatting 100 à 120 bezoekers die verwonderd door de telescopen keken en aardig wat info vroegen en behoorlijk wat brochures en oude sterrenkijkkranten meenamen. Heel wat mensen hadden kennis genomen van het evenement via Face-book van de gemeente Bornem. Dit moeten we zeker onthouden, want het is blijkbaar een efficiënt kanaal voor promotie van onze activitieiten. Alle deelnemers zijn het er over eens dat dit een zeer geslaagde activiteit is geweest, die we de volgende jaren zeker zullen verder zetten.

·      De voorzitter overloopt vervolgens het agenda voor de volgende maanden:

o   Op 1 en 2 oktober is er het jaarlijkse JVS/VVS week-end in Kattevenne in Genk. Men kan hiervoor nog altijd inschrijven.
o   Op zaterdag 8 oktober is er de jaarlijkse Nacht van de Duisternis in het Broek in Willebroek. Dit evenement is altijd succesvol vooral omdat er veel gezinnen met kinderen op afkomen. We zullen daar samenwerken met enkele leden van Mercator Temse zodat we een 7 tot 8 telescopen zullen opstellen. Bij slecht weer zullen we een vervangprogramma voorzien.

·      Vervolgens bespreekt de voorzitter een aantal voorstellen om de werking van de vergaderingen te verbeteren.
Tijdens een voorbereidende bijeenkomst werden enkele ideeën geopperd. Zie ook een uitgebreider verslag in bijlage.

o   Concreet : het eerste uur van de vergadering zou "het object van de maand" besproken worden. Dit object wordt ruim op voorhand aangekondigd.
Eerst zal door een lid/vrijwilliger wat inleidende wetenschappelijk info over het object worden gegeven en daarna mag iedereen zijn inbreng hebben: een tekening, een foto, een verhaal,...
Volgende objecten zijn aldus voorlopig gepland:
- in oktober: planeet Jupiter
- in november: deepsky object M31
- in december: een maanobject

o   Na het "object van de maand" en een korte pauze zou een spreker aan bod komen maar de spreekbeurt beperken tot een uur.

o   Er is ook een voorstel om, wanneer het tijdens een bijeenkomst helder weer is, samen te gaan waarnemen op een donkere plaats in de buurt.
Eind december zal een eerste evaluatie gehouden worden.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan onze spreker van de avond : Kurt Christiaens. 

Kurt  is coördinator van de werkgroepen van de VVS. 
Op zijn 12de is hij begonnen met Sterrenkunde en kreeg hij een 50 mm telescoop.
In den beginne nam hij uitsluitend visueel waar. Later schafte hij een 40cm Dobson aan en  legde hij zich vooral toe op het schetsen van de waargenomen objecten, waarvan hij er enkele toont. Ofwel nam hij waar vanuit zijn tuin, ofwel nam hij waar vanuit Frankrijk.
Daarna is hij overgestapt op een 15cm Newton op een EQ6 montering en is hij begonnen met astrofotografie in zwart/wit. Hij moest wel alles leren: van volgen van het object tot de voor- en nabewerking van de opnames. Hij maakte vooral opnames met korte belichtingstijden.
Op een bepaald moment is hij verhuisd naar Zeeland en bouwde daar een kleine sterrenwacht. Daar zette hij de eerste stappen op remote waarnemingen.
Later kwam hij in contact met "Eye in the sky telescope hosting" die gevestigd was in Raspay in Spanje. Hij huurde daar een plaats voor 125 euro per maand. In juni 2021 werd alles in orde gebracht om vanuit Spanje remote te werken. Er staat nu een 30cm Newton op een EQ8, maar deze montering gaf problemen. Hij heeft kortelings een Mesu montering aangekocht, maar die moet nog verhuizen naar Spanje.
Remote sterrenkunde vindt hij erg boeiend en hij leert steeds bij om zo de perfecte configuratie te bereiken. Kurt raadt het zeker en vast aan.

Na de voordracht beantwoordt hij nog een aantal vragen.
De voorzitter bedankt Kurt voor zijn interessante uiteenzetting.

Volgende vergadering op dinsdag 4 oktober start met het object van de maand Jupiter (dank voor jullie bijdragen!) met daarna werk van eigen leden.
Bij helder weer zal er in groep waargenomen worden met 1 of 2 telescopen op een donkere plek in de buurt van Wintam.
 

Bijlage : Verslag vergadering : "Voorstellen voor de verbetering van de werking van de afdeling" 

Reageer