VVS Klein-Brabant is een afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde met als thuisbasis Bornem (Wintam).

U bent hier

VVS Klein-Brabant, dinsdag 7 november 2023: Didier Van Hellemont over "Nightscapes". Object van de maand: Dirk Artoos met "Ik en meteoren".

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

Zijn verontschuldigd: Stefan, Maarten, Bart.

Verandering van lokaal

De voorzitter geeft nadere uitleg i.v.m. de wijziging van lokaal.
De eigenaars van café Sint Magriet, waar we vroeger bijeenkwamen, vroegen plots 50 ϵ per avond voor het gebruik van het zaaltje. Dat was een beetje onredelijk en zou op jaarbasis een dure aderlating worden. De voorzitter heeft dan contact opgenomen met de gemeente Bornem om een lokaal in CC Ter Dilft te mogen gebruiken. Vermits onze vereniging een erkende culturele vereniging is, betalen we voor het gebruik van het zaaltje slechts  7,5 ϵ en voor de TV 11ϵ. Als erkende culturele vereniging krijgen we  daarenboven een jaarlijkse vergoeding waarmee we die kosten ruimschoots kunnen betalen.
Vanaf nu is ons vergaderzaal dus Box 4 Cultuurcentrum Ter Dilft  Sint-Amandsesteenweg 41-43 in 2880 Bornem. De Adresgegevens werden inmiddels ook aangepast  op de VVS-website. Er is ook een wegbeschrijving toegevoegd. 
Opgelet: momenteel zijn er werken in de buurt van de Sint-Amandsesteenweg, zodat het CC moeilijker te bereiken is. Een aangepaste wegbeschrijving werd gepubliceerd op de website van SS Ter Dilft.

Activiteiten/agenda:

 • JVS/VVS weekend 
  Nel en Bruno waren aanwezig op het jaarlijks JVS/VVS weekend in Blankenbergeop 7 en 8 oktober. Zoals ieder jaar  kwamen er tal van sprekers aan bod. Mogelijks worden hiervan een aantal sprekers naar VVS Klein-Brabant uitgenodigd.
 • Nacht van de Duisternis
  De voorzitter blikt nog even terug op een geslaagde Nacht van de Duisternis op 14 oktober.
  Het weer was niet ideaal, maar toch mochten we 9 groepen van 25  bezoekers verwelkomen waaronder  veel gezinnen met kinderen.
  Twee leden van VVS Klein-Brabant en drie leden van AW Mercator Temse hadden hun telescoop opgesteld en de bezoekers konden bij twee van hen live-stacking volgen terwijl de anderen vooral Jupiter en Saturnus bekeken. De activiteit is bijna een klassieker en is voor volgend jaar gepland op zaterdag 12 oktober onder de naam "Leve de Nacht".
 • Sterrenkijkdag
  De voorzitter komt ook nog even terug op de Sterrenkijkdag van 28 oktober op het domein van kasteel d'Ursel in Hingene. Het was zwaarbewolkt en tegen 20u had men regen voorspeld. Toch hadden 3 leden hun telescoop opgesteld, niet om naar de sterren te kijken, maar om naar het kasteel te kijken ;-)
  Dank zij de vele reclame en een persmoment waarbij de regionale TV aanwezig was, konden we toch een 70-tal bezoekers verwelkomen.
  Volgend jaar zijn er geen Sterrenkijkdagen gepland, die zijn voor 2025 op 7 en 8 maart.
 • Zonnekijdag 2024
  Ook nog even vermelden dat de Zonnekijkdag doorgaat in Bornem op zondag 7 juli 2024.
 • Lidgelden VVS
  De lidgelden zijn geïnd en zullen overgemaakt worden aan de VVS.
 • Nieuwjaarsdiner 2024
  Het jaarlijks etentje gaat door op maandag 8 januari 2024 in het cultuurcafé Ter Dilft.

Het object van de maand: “Ik en meteoren” door Dirk Artoos.

 • De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Dirk.
  Dirk is met sterrenkunde begonnen in 1968. Hij was één van de medestichters van JVS Pallas Mechelen. Van in 1973 was hij al betrokken bij meteoorwaarnemingen, je hebt er immers alleen maar een donkere hemel voor nodig. Je leert uiteraard ook de sterrenbeelden kennen. Hij trok geregeld met de groep op jeugdkamp.
  In de jaren 70 begon hij ook met radiowaarnemingen van meteoren. Hij legt uit hoe zulke waarnemingen tot stand komen.
  Meteoren komen niet alleen van kometen, maar ook van asteroïden die in hun zog stof meezuigen, en dat mogelijk de oorzaak is van sporadische meteoorzwermen. Hij toont een deel van zijn opzoekingen.  

Objecten van de maand:

De voorzitter vraagt welke objecten de volgende maanden aan bod kunnen komen als "Object van de maand". Er worden een aantal suggesties geopperd die hij in het programma van 2024 zal inpassen. De voorzitter noteert voorlopig reeds volgende onderwerpen en  sprekers:

 • Meteoren : Jan Walschap
 • Orion Nevel : Rudy Moons
 • Trappist zonnestelsel : Helena Baeyens
 • M33 : Peter
 • Planetaire Nevels : Bruno
 • Nog mogelijke onderwerpen, waarvoor nog een kandidaat spreker wordt gezocht:
  • Planeet Saturnus :?
  • Maankraters : Dirk?
  • Kometen : ?
  • H-Alpha gebieden : Bart?
  • Time Lapse fotografie : ?
  • De zon : Nel

Nightscapes:  door Didier Van Hellemont.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Didier Van Hellemont.
Didier is een gepassioneerd fotograaf en actief medewerker en lesgever bij Volkssterren-wacht Urania.
Vooreerst legt hij uit wat Nightscapes zijn: foto's die je 's nachts maakt met wat astronomische en wat landschapselementen. Wat heb je nodig? Een camera, een statief en afstandbediening. En uiteraard een donkere hemel. Je zoekt zelf naar een interessante voorgrond om een mooie compositie te maken.
Vervolgens legt hij uit hoe hij te werk gaat bij het instellen van zijn camera en waar men rekening moet mee houden.
Hij geeft behoorlijk wat tips en mogelijke onderwerpen. Hij toont  een aantal voorbeelden en bespreekt ze uitvoerig.
Tot slot vermeldt hij ook dat je met je smartphone ook prima Nightscapes kunt maken.
Nadien beantwoordt Didier nog een aantal vragen.

Slot

De voorzitter bedankt Didier voor zijn voordracht en sluit de vergadering.

Volgende vergadering: 5 december komt Koen Geukens met "Ruimtevaart in 2023" en Jan Walschap met object van de maand "Meteoren".

Omslagfoto : Poollicht in Luosto Finland, auteur Didier Van Hellemont 

Reageer