Wedstrijden

Wat een strijd

 

Er zijn een aantal jaarlijkse wedstrijden waar jongeren aan kunnen deelnemen:

De Trophy Cup

De Vlaamse Sterrenkunde Olympiade

Iedereen kan hieraan deelnemen, meer info in het linker menu (of via de link).