kinderen uit het bijzonder (speciaal) onderwijs en kwetsbare kinderen krijgen de kans de sterrenhemel te bewonderen met behulp van een telescoop. Initiatief ism KNVWS en VVS

U bent hier

'Sterren schitteren voor iedereen' naar ECA Keulen voorjaar 2017

 

Uniek bezoek aan het EAC te Keulen.

De werkgroep Kijkerbouw  VSRUG  (volkssterrenwacht Armand Pien), Raoul Lannoy en de Euro Space Society in samenwerking met de Franstalige FFAAB bieden aan leerlingen van het middelbaar onderwijs de kans om in het voorjaar van2017 het Europese Astronauten Centrum (EAC) in Keulen te bezoeken. Daarvoor krijgt de werkgroep de volle steun van astronaut en directeur van het opleidingscentrum voor astronauten Frank De Winne. Die maakt speciaal voor deze gelegenheid twee uur vrij.

Het EAC is een opleidingscentrum voor astronauten van ESA en NASA. Tijdens ons bezoek zal Frank De Winne een uiteenzetting geven over de werkwijze en de toekomstplannen van ESA. Daarnaast krijgen we een geleid bezoek doorheen de faciliteiten van de astronautenopleiding

De voertaal tijdens het bezoek is Engels.

 

Wie kan er meegaan?

De leerlingen die dit schooljaar een eindwerk(profielwerkstuk) maken rond sterrenkunde of ruimtevaart krijgen voorrang. Iedereen die interesse heeft in sterrenkunde en ruimtevaart kan zich kandidaat stellen.  Er kunnen maximaal 15 scholen meedoen, met elk maximaal vier mensen per school.

Verdeling van scholen :

  • vier scholen Vlaanderen
  • vier scholen Wallonïe
  • vijf scholen Nederland
  • twee scholen Duitsland


Wanneer vindt dit plaats?

De exacte datum wordt later bekend gemaakt. Dit hangt af van de beschikbaarheid van Frank De Winne. Maar het zal vermoedelijk tussen midden februari en midden maart 2017 plaatsvinden. Het bezoek aan het centrum is gratis. Vervoer zelf te regelen.

Wat moet je doen om je kandidaat te stellen?

Omdat het aantal plaatsen beperkt is, vragen we dat leerlingen die kans willen maken om mee te gaan, hiervoor een motivatiebrief schrijven van maximaal 2 A4 pagina’s. De selectie gebeurt door een onafhankelijke jury op basis van deze motivatie.

Jullie kunnen jullie motivatiesturen naar kijkerbouw@ugent.be  ten laatste op 15 december 2016.

De gelukkigen worden kort daarna op de hoogte gebracht.*


Veel succes

Jean-Pierre Grootaerd

Raoul Lannoy

* Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.

VERSION FRANCOPHONE (CLICK)

 

Reageer