Deelnemen

De wedstrijd staat open voor alle leerlingen aan een Vlaamse secundaire school. Het niveau van de wedstrijd stemt voornamelijk overeen met de kennis van scholieren uit de derde graad, met een zekere vorming in de wiskunde en wetenschappen, maar desalniettemin worden álle ambitieuze en geïnteresseerde leerlingen aangemoedigd om deel te nemen en maken beloftevolle inzendingen ook kans op een beloning. Zowel meisjes als jongens worden aangemoedigd om deel te nemen.

Het eerste deel van de wedstrijd bestaat uit het oplossen van een lijst vragen over sterrenkundige onderwerpen. In tegenstelling tot de meeste andere olympiades, mag je deze thuis oplossen, met gebruik van alle hulpmiddelen die je nuttig acht (behalve uiteraard de hulp van anderen). Het is echter de bedoeling om zo uitgebreid mogelijk tewerk te gaan: de oplossing zelf is niet belangrijker dan de manier waarop men ertoe komt. De beste vijf inzendingen worden verwittigd en uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede ronde van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade en strijden voor de hoofdprijzen. Op 4 mei 2024 gaat de finale van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade 2024 door. De finalisten verdedigen dan hun projectvoorstel voor de jury. De voorwaarden waaraan deze projectvoorstellen moeten voldoen zullen aan de finalisten meegedeeld worden op 5 april 2024. De opdracht kan van jaar tot jaar wat verschillen.

Lees meer over de finales van de vorige jaren.

Wil je een beter overzicht over wat er te winnen valt, klik dan even door naar de informatie over de prijzen.

In principe is het de bedoeling dat de deelnemers de vragen individueel beantwoorden. Een samenwerkingsverband van meerdere deelnemers is beperkt mogelijk, op voorwaarde dat alle deelnemers vermeld worden. Er kan echter hoogstens één van de deelnemers van dergelijk samenwerkingsverband tot de finale toegelaten worden. Inzendingen van verschillende deelnemers die overduidelijke gelijkenissen met elkaar vertonen, zullen door de jury als één enkele inzending beschouwd worden.

Om de vragen van de voorronde te verkrijgen, vul je het INSCHRIJVINGSFORMULIER in.

We sturen je dan vanaf 30 januari 2024 de opgaven door via e-mail. Je kan de vragen van de voorronde op je eigen tempo oplossen. Motiveer je antwoorden, en verwijs naar de bronnen die je hebt gebruikt.

Stuur uiterlijk op 1 april 2024 (om 23.59 h) je antwoorden op naar dit email-adres: deelname@sterrenkundeolympiade.be. Op papier indienen kan ook tegen dezelfde datum naar Vlaamse Sterrenkunde Olympiade, Zeeweg 96, 8200 Brugge.

Veel geluk, maar vooral ook veel plezier toegeenst!