De Werkgroep Astrogeschiedenis wil de geschiedenis van de sterrenkunde in België en van de eigen vereniging beter in kaart brengen en ontsluiten.

U bent hier

10 jaar NASA MEO

In december 2005 richtte de Amerikaanse ruimtevaart organisatie NASA (National Aeronautics & Space Administration) de MEO afdeling (Meteoroid Environment Office) op, gevestigd te Huntsville - Verenigde Staten. Het project onderzoekt de regelmaat waarmee meteoroïden inslaan op de Aardse atmosfeer en het onbeschermde Maanoppervlak. Bovendien worden er gegevens bijgehouden van inslagen op ruimtetuigen, zoals de Hubble ruimtetelescoop en het Internationale ruimtestation, teneinde toekomstige ruimtevaart hardware beter te beschermen tegen deze vernietigende inslagen.


NASA's geautomatiseerde 35 cm telescopen van het ALaMO observatorium op MSFC, Huntsville VSA (Foto: NASA)

NASA zal de MEO data gebruiken voor de risico analyse van toekomstige bemande ruimtevaart missies naar asteroïden en de Maan. De onbelichte zijde van het Maanoppervlak leent zich uitstekend om meteoroïden inslagen waar te nemen. NASA beschikt hiervoor over vier geautomatiseerde 35 cm telescopen;  één in Georgia, één in New Mexico en twee telescopen in de ALaMO sterrenwacht (Automated Lunar and Meteor Observatory) te Huntsville, Alabama.
Bovendien verkrijgt het MEO-team belangrijke data van de onbemande ruimtevaarttuigen in een baan rond de Maan. In maart 2013 fotografeerde de Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) een kersverse krater van 19 m diameter in Mare Imbrium (Zee der Regens). De vergelijking van de waargenomen impact helderheid met de werkelijke grootte van de krater helpt bij het valideren van impact computer modellen.

Het opvolgen van meteoriet inslagen op het Maanoppervlak blijft een interessante activiteit voor elke ruimtevaart organisatie. In maart 2015 verschafte het European Space Agency (ESA) het nodige budget voor de heropwaardering van de 1,20 m Cassegrain reflector voor het NELIOTA project op de Kryoneri sterrenwacht - Griekenland. Op 8 november 2015 rapporteerde het Spaanse MIDAS-team (Moon Impact  flashes Detection & Analysis System)een inslag van een meteoroïde op de Maan tijdens de jaarlijkse Tauriden meteoren zwerm.
Tijdens deze jaarlijks terugkerende meteoren zwermen kunnen amateur-astronomen hun waarnemingen melden bij ALPO (Association of Lunar & Planetary Observers):
http://alpo-astronomy.org/lunarupload/lunimpacts.htm


De 0,5 m Newtonian v/h MIDAS project - Spanje en de 1,2 m Cassegrain v/h NELIOTA project - Griekenland. (Foto: Philip Corneille)

Meer info:
NASA
http://www.nasa.gov/offices/meo/home/index.html

ESA NELIOTA
http://neliota.astro.noa.gr/About

 


 

 

 


 

Reageer