De Werkgroep Astrogeschiedenis wil de geschiedenis van de sterrenkunde in België en van de eigen vereniging beter in kaart brengen en ontsluiten.

U bent hier

1915-2015 eeuw algemene relativiteit


In 1933 verbleef de Duitse natuurkundige Albert Einstein gedurende zes maanden aan de Belgische kust in De Haan aan zee.
In 2006 realiseerde de beeldhouwer Johnny Werckbrouk (°1959) een bronzen 'Einstein' beeld, nu in openbaar bezit van De Haan en te bezichtigen op het einde van de Normandiëlaan. (Foto: Philip Corneille FRAS)

De algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein (1879-1955) veralgemeent zijn speciale relativiteitstheorie (1905) en de gravitatiewetten van Isaac Newton (1643-1727) .
Algemene relativiteit geeft een verenigde beschrijving van de zwaartekracht als een meetkundige eigenschap van zowel ruimte als tijd (ook wel ruimtetijd genoemd).
Albert Einstein voorspelde correct dat licht van verre sterren dat langs de zon scheert in het zwaartekrachtsveld van onze ster zou worden afgebogen. Vele voorspellingen (o.a. tijddilatiatie) van de algemene relativiteitstheorie zijn tot op heden in alle testen van de waarnemingen (o.a. Zonsverduistering van 1919 op eiland Principé door Arthur Eddington 1882-1944) en experimenten bevestigd.
Anno 2015 zijn natuurkundigen tevreden met de relativiteitstheorie op kosmische schaal en de kwantummechanica op sub-atomaire schaal, met de klassieke mechanica wetten van Newton op de tussenliggende schalen. Men blijft echter zoeken naar een allesomvattende theorie van alles...

Reageer