De Werkgroep Astrogeschiedenis wil de geschiedenis van de sterrenkunde in België en van de eigen vereniging beter in kaart brengen en ontsluiten.

U bent hier

60 jaar Haack Gotha

Professor Hermann Haack (1872-1966). (Foto: BundesArchiv)

Hermann Haack studeerde geografie en kartografie aan de universiteit van Göttingen. In 1897, na zijn militaire dienstplicht, werkte Haack als vrijwilliger aan het Geografisch Instituut Justus Perthes in Gotha - Duitsland. Zijn gedrevenheid bij het Duitse school atlas project van Richard Lüddecke leverde Haack een vaste positie op waardoor hij zich kon toeleggen op de creatie van een reeks kleurrijke wandkaarten voor scholen.
Haack was instrumenteel in de kleuren toewijzing bij elk van de drie edities (geografisch, historisch en staatskundig) voor de schoolposters. Tijdens het interbellum werkte Haack mee aan Stieler's Atlas, die tesamen met de wandkaarten, de didactische middelen bij uitstek uitmaakten in menig klaslokaal. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd Haack lid van het aardrijkskundig genootschap van de toenmalige Sovjet-Unie, aangezien de Justus Perthes uitgeverij toen tot Oost-Duitsland behoorde. In 1955 werd het Gothaer Justus Perthes overheidsbedrijf omgedoopt tot VEB Hermann Haack Geographic-cartografische Instituut Gotha. Tijdens de Koude Oorlog had het bedrijf aandacht voor wetenschappelijke en militaire ontwikkelingen. Tot aan zijn dood bleef Haack geïnteresseerd in de uitkomst van de ruimtevaart wedloop en in 1972 verscheen een reeks astronomische wandkaarten met de Maan, de planeten en het Melkwegstelsel als onderwerp.

Haack Gotha staat bij amateur-astronomen bekend om de kleurrijke wandkaarten van de Maan en de Melkweg. (Foto: Philip Corneille)

Het Haack Gotha bedrijf behield tot 1989 het monopolie als uitgever van cartografische school publicaties (V. A. atlassen en wandkaarten) in de DDR. Bij de hereniging van Duitsland werd het bedrijf geprivatiseerd en werd het onderdeel van de Duitse Klett groep.

Meer info:  http://www.klett.de/


 

 

 

 

Reageer