De Werkgroep Astrogeschiedenis wil de geschiedenis van de sterrenkunde in België en van de eigen vereniging beter in kaart brengen en ontsluiten.

U bent hier

Nieuw boek: Modern Mysteries of the Moon

Modern Mysteries of the Moon - What We Still Don't Know About Our Lunar Companion

Springer 2016 (Softcover 364 pagina's)
ISBN 978-3-319-22119-9

De auteur, amateur-astronoom Vincent Foster, verdeelt zijn kijk op de hedendaagse mysteries van de Maan in tien (historische) hoofdstukken, waarbij hij begint met de eerste Maanschetsen van Galileo Galilei (1564-1642) en Langrenus (1598-1675) alsook de Moon Hoax van 1835.
Na een hoofdstuk over het ontstaan en de evolutie van de Maan, wordt het Maan oppervlak aan de hand van foto's in detail bekeken om merkwaardige donut kraters en concentrische wervelingen te beschrijven. Hierbij worden Transient Lunar Phenomenon (TLP), rollende rotsblokken en tectonische activiteiten beschreven. Het boek is doorspekt met interessante weetjes over de getijden, water op de Maan en de Apollo missies.
Sinds 1959 hebben een vloot van onbemande probes en negen Apollo missies bijgedragen aan ons begrip van de Maan, maar sommige vragen bleven onbeantwoord. Anno 2016 zijn de Maan rotsen en bodemmonsters (300 gram door de Russische onbemande "Luna" tuigen en 382 kilogram door de Amerikaanse "Apollo" missies) uitvoerig onderzocht en dankzij de Chandrayaan en LADEE missies werd de mineralogie van de Maan in kaart gebracht. De auteur bekijkt de resultaten van recente onbemande ruimtevaart missies zoals Clementine, Lunar Prospector,GRAIL, Kaguya, LRO-LCROSS en openbaart welke vragen het actieve Maan onderzoek vakgebied in de komende jaren zal trachten op te lossen.
Momenteel werken alle ruimtevaart organisaties aan programma's om naar de natuurlijke satelliet van de Aarde terug te keren. De redenen zijn divers, gaande van (militair) prestige, over belangrijk wetenschappelijk onderzoek tot permanente nederzettingen om de rijkdommen (Helium-3 en zeldzame aardmetalen) van het Maanoppervlak te ontginnen.

Tip: Gebruik een goede Maan atlas om de onderwerpen in het boek in detail te bekijken. (Foto: Philip Corneille)
 

Reageer