De Werkgroep Astrogeschiedenis wil de geschiedenis van de sterrenkunde in België en van de eigen vereniging beter in kaart brengen en ontsluiten.

U bent hier

Patrick Moore FRS FRAS medaille

Sinds 2012 reikt de Royal Astronomical Society (RAS) de Moore medaille uit aan middelbare school leraren voor een bijzonder opmerkelijke bijdrage aan de sterrenkunde of geofysica waarbij hun leerlingen actief in een buitenschools project worden betrokken.
Dikwijls uitte een dergelijke inspanning zich in een aanzienlijke verbetering van de examenresultaten, maar tevens in een blijvende interesse voor wetenschappen waardoor een groter aantal studenten/studentes zich aan de universiteit inschrijft voor een wetenschappelijke richting.

De medaille werd vernoemd naar wijlen Sir Patrick Moore FRS FRAS (1923-2012), die wereldwijd bekendheid verwierf als promotor van sterrenkunde/ruimtevaart dankzij het BBC televisie programma “The Sky At Night” dat sinds april 1957 maandelijks te zien was op BBC 2. Het programma bracht interessant sterrenkundig nieuws met medewerking van universiteiten, sterrenwachten, ruimtevaart organisaties en amateur-astronomen. Sir Patrick Moore liet de kijkers inzien dat hun bijdrage, hoe klein ook, belangrijk was voor de wetenschap.
Suggesties voor nominaties kunnen via de RAS website worden overgemaakt en er is geen behoefte om lid te zijn van de RAS. Genomineerde leerkrachten moeten gekwalificeerd zijn en les geven in het middelbaar onderwijs.


De Patrick Moore medaille wordt doorgaans gepresenteerd op de National Astronomy Meeting te Londen, of indien dit niet mogelijk is, op een van de Astronomy & Geophysics vergaderingen van het RAS genootschap.
De Patrick Moore medaille 2014 gaat naar Sarah Llewellyn-Davies, een Britse onderwijzeres die heel wat aandacht besteedde aan sterrenkunde in haar lessenpakket.

Meer info:

http://www.ras.org.uk/awards-and-grants/awards/2279-patrick-moore-medal

 

Reageer