Binnen deze werkgroep wordt gediscussieerd over eclipsen, waarnemingen voorbereid en waarnemingsgegevens uitgewisseld.

U bent hier

Gedeeltelijke zoneclips van 25 oktober 2022.

 

Partiële zoneclips van 25 oktober

 

Bij de Nieuwe Maan van 25 oktober zal er zich een een partiële zoneclips voordoen. De Maan staat dan voldoende dicht bij haar knoop om een gedeelte van de zonneschijf te bedekken. Deze zoneclips zal ook in België te zien. 

De zoneclips van 25 oktober is nummer 55 op een totaal van 73 eclipsen uit sarosreeks 124 en zal plaatsvinden in de dalende knoop van de Maan, wat betekent dat bij elke volgende eclips uit deze reeks de Maan zich iets meer noordwaarts zal bevinden. Bij de maximale grootte van deze gedeeltelijke eclips zal 0.86 zonnediameter bedekt zijn door de maanschijf.  Deze maximale grootte doet zich voor in centraal Rusland. De eclips zal zichtbaar zijn in bijna heel Europa met uitzondering van de zuidelijke helft van Spanje en Portugal, het noordoosten van Afrika, het Midden-Oosten en het westen van Azië (zie bijgevoegde kaart geproduceerd door Andreas Dill). 

 

De Zoneclips van 25-oktober in België

In België, meer bepaald in Ukkel, zal de maanschijf 0.301 van de zonnediameter bedekken. Dit percentage zal verschillend zijn afhankelijk van de observatieplaats. In het algemeen kan men stellen dat deze eclips in grootte zal toennemen naarmate men zich meer in het noordoosten zal bevinden. Zelfs binnen België kan het verschil enkele percenten van de zonnediameter bedragen. In Poperingen zal slechts 0.282 zonnediameter bedekt worden, in Maaseik is dit 0.324 diameter. Ook op de tijden van eerste contact, maximum en laatste contact kunnen binnen België al gauw enkele minuten verschil zitten.  In Ukkel is het eerste contact op 09h09m34s bij een zonshoogte van 21˚, het maximum van de eclips is om 19h04m21s bij een zonshoogte van 25˚ en het laatste contact om 11h00m52s bij een zonshoogte van 27˚.     

De meest praktische manier om de juiste grootte en contacttijdstippen van de eclips terug te vinden in functie van de waarneminglocatie, is door met de muis te klikken op een van de interactieve kaarten op het internet, bijvoorbeeld op de web site van Xavier Jubier: http://xjubier.free.fr/en/site_pages/Solar_Eclipses.html en selecteer de eclips van 25-oktober van het menu rechts boven “Mapping Tools en Next Eclipses”.

Er zijn ook de online eclipscalculatoren die toelaten al de detailgegevens over deze eclips te berekenen in functie van uw waarneingscoordinaten. We vermelden de eclipscalculator van Xavier Jubier: http://xjubier.free.fr/en/site_pages/SolarEclipseCalc_Diagram.html

De online hemelkalender 2022 bevat gegevens over de eclips zoals de tijdstippen van begin, maximum en einde van de eclips, voor een groot aantal Belgische gemeenten: https://hemelkalender.space/de-zonsverduistering-op-25-oktober-2022/

 

Veilig kijken naar de Zon bij een partiële eclips, of de partiële fase van een totale eclips, of naar een ringvormige eclips of naar de Zon zonder eclips, kan ofwel door het beeld van de Zon te projecteren op een scherm of een wit doek ofwel door middel van een CE gekeurde en ISO gecertifieerde eclipsbril. Ook via een lashelm met een factor 14 kan men veilig kijken. Om veilig door een optisch instrument te kijken bestaan er de speciale zonnefilters voor visueel gebruik die men voor de lens kan plaatsen. Let hierbij op dat de filters een Neutral Density van minstens 5 moeten hebben. Fabrikanten bieden hiervoor zowel glazen filters of foliefilters aan.  Die zijn meestal in wit licht. Sommige filters zijn vervaardigd uit een zwarte polymer folie en leveren beelden van de Zon in een geel-oranje kleur wat meestal als aangenamer wordt ervaren.         

Wie van een eclips met een grotere magnitude wil genieten kan overwegen om naar het noordoosten van Europa te reizen bijvoorbeeld naar Tromso, gelegen in het noorden van Noorwegen, waar de eclipsmagnitutde 0,645 zal bedragen.

Na deze eclips, is de eerstvolgende eclips die in België zichtbaar zal zijn pas in 2025 en het zal opnieuw een gedeeltelijke eclips zijn, namelijk op 29-maart 2025.

 

 

Reageer