Binnen de werkgroep komenten worden gegevens van waarnemingen verzameld van relatief heldere kometen, met andere woorden kometen die zichtbaar zijn in een amateurtelescoop.

U bent hier

Bijeenkomst werkgroep kometen Mira 6 mei. Presentaties en opname uitleg Mabula Haverkamp

De bijeenkomst werd geopend door Kurt Christiaens en Thierry Van Driessche. Enkele leden van de Werkgroep Kometen stelden zichzelf eerst voor: Alfons Diepvens, Andreas Dill, Erik Bryssinck, Frans Van Loo, Geert Vandenbulcke, Kurt Christiaens, Peter De Schrijver, Thierry Van Driessche en tenslotte Hubert Hautecler.

https://archief.vvs.be/wgkometen/230506/Intro_bijeenkomst_Mira_6_mei_2023.pdf

Daarna sprak Dominique Dierick over het visueel waarnemen van kometen. Hij besprak wat er kan gezien worden en met welke hulpmiddelen, hoe kaarten kunnen aangemaakt worden in vergelijking met sterren, welke data interessant zijn en hoe de helderheid van een komeet kan ingeschat worden.

https://archief.vvs.be/wgkometen/230506/Kometen_visueel_Dodi_Mira.pdf

Vervolgens kwam Bert Moyaers aan de beurt. Hij legde uit aan de hand van een data set van 80 opnames van een komeet hoe deze opnames gecombineerd kunnen worden met het programma PixInsight.

https://archief.vvs.be/wgkometen/230506/Komeet_Processing_met_PixInsight_Bert_Moyaers_Mira.pdf

Daarna kwam Johan De Keyser van het BIRA aan de beurt. Hij sprak o.a. over het onderzoek van de komeetkern met behulp van bijvoorbeeld de satelliet Rosetta alsook over een toekomstige missie van een volgende ESA satelliet voor komeetonderzoek.

https://archief.vvs.be/wgkometen/230506/Kometen_Johan_De_Keyser_BIRA_Mira.pdf

Om 16 uur was het tijd voor een pauze, met een foto van de deelnemers.

De namiddag werd beëindigd met een Zoom meeting waar Mabula Haverkamp, uitvinder en ontwikkelaar van Astro Pixel Processor, ons een update gaf over zijn programma met betrekking tot het stapelen van foto’s van kometen.

https://archief.vvs.be/wgkometen/230506/Kometen_met_APP_Mabual_Mira.pdf

 

De link naar de opname van de presentatie van Mabula Haverkamp is https://astropixelprocessor.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VVS-Demo-Kometen/VVS-Kometen-met...

Reageer