Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren augustus 2023

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand augustus 2023, waargenomen in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons VVS-radiobaken nabij Ieper(BE).
De grafiekjes tonen zoals steeds het verloop van het aantal meteoren zowel per uur als per dag, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Als gevolg van mechanische schade aan de zendantenne was het baken buiten gebruik tussen 24 augustus om 17:40 UT en 25 augustus om 13:49 UT. Daarom zijn waarnemingen voor deze periode buiten de tellingen gehouden, vooral omdat op deze dagen ook sterke bliksemactiviteit de situatie verergerde. Op vijf andere dagen werd ook zwakke tot matige bliksemactiviteit waargenomen, maar gedurende de maand bleven lokale of ongeïdentificeerde storingen matig tot laag. Vrijwel elke dag vonden er behoorlijk sterke zonne-uitbarstingen plaats, maar over het algemeen waren deze zwakker dan de voorgaande maand.

Blikvangers waren uiteraard de Perseïden, die zowel op 13 als op 14 augustus hun maximum bereikten, nadat ze vanaf het begin van de maand behoorlijk actief waren. Na hun maximum daalde het aantal snel, maar op 27 augustus en de daaropvolgende dagen was er een gematigde toename van overdense reflecties langer dan 10 seconden.

Gedurende de hele maand werden 67 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen. Een selectie hiervan, samen met aantal andere interessante reflecties, is bijgevoegd. Op aanvraag zijn er nog veel meer beschikbaar.

Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes. De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer