Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren februari 2020

In bijlage vindt u grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand februari 2020, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Tijdens deze maand waren er weinig lokale storingen, geen geregistreerde "sporadische E" (Es), maar wel vrij sterke bliksemactiviteit op meerdere dagen (vooral op 4, 10, 25 en 26 februari).

Deze maand waren er geen "grote" meteorenzwermen, maar verschillende kleinere zwermen vertoonden interessante activiteit, zoals te zien is in de grafieken van overdense reflecties.

Bijgevoegd is ook een kleine selectie van de opvallendste reflecties tijdens deze maand.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer