Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren juli 2021

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand juli 2021, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper.

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

De waarnemingen werden zoals gewoonlijk soms bemoeilijkt door ongewenste interferenties, niet-geïdentificeerde ruis en op 9 dagen door matige tot felle bliksemactiviteit.
Om de effecten van deze storingen in de mate van het mogelijke tot een minimum te beperken, werden de automatische tellingen handmatig gecorrigeerd.

De algemene meteorenactiviteit was behoorlijk hoog, met enkele mooie zwermen en een duidelijke toename tegen het einde van de maand.
De vrij opmerkelijke toename van voornamelijk kortere overdense reflecties op 21 juli is wellicht te wijten aan de phi Pisciden en/of de kappa Perseïden, maar dit moet worden bevestigd.

Gedurende deze maand werden 14 reflecties van meer dan 1 minuut waargenomen. Een selectie van deze en andere sterke reflecties is ook bijgevoegd.

Als u geïnteresseerd bent in de ruwe cijfers (uur- en dag-aantallen), of in grafieken die de waarnemingen tonen in functie van de zonnelengte (J2000) eerder dan van de kalenderdatum, laat het dan weten.
U ontvangt dan de onderliggende Excel-bestanden en/of grafieken.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h + 1)/4

Reageer