Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren juni 2021

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand juni 2021, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde overdensen en overdensen langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis waren soms behoorlijk sterk, en op 9 dagen werd bliksemactiviteit gedetecteerd die het tellen soms problematisch maakte.

Deze maand waren vooral de bekende daglichtzwermen dominant, met name de Arietiden (ARI), zeta Perseïden (ZPE) en beta Tauriden (BTA), maar ook andere zwermen waren behoorlijk actief (zie sfeerbeeldjes van de activiteit in bijlage).

Slechts 8 reflecties van meer dan 1 minuut werden waargenomen tijdens deze maand, maar deze die op 20 juni verscheen duurde hier meer dan 5 minuten en was daarmee de sterkste reflectie in vele jaren! (zie afbeelding in bijlage)

Een selectie van andere opvallende of sterke reflecties is ook bijgevoegd.

Als u geïnteresseerd bent in de ruwe cijfers (uur- en dag-aantallen), of in grafieken die de waarnemingen tonen in functie van de zonnelengte (J2000) eerder dan van de kalenderdatum, laat het dan weten: de gegevens zijn ter beschikking.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer