Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren maart 2021

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand maart 2021, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde overdensen en overdensen langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven het grootste deel van de maand laag, behalve op 30 en 31 maart toen zeer sterke ongeïdentificeerde ruis het tellen van onderdensen en korte overdensen veelal onmogelijk maakte. Hierdoor ontbreken gegevens voor deze categorieën van reflecties van 20210330_09:00 tot 20210331_15:00 UT.

Enkel op 12 en 13 maart werd matige bliksemactiviteit gedetecteerd.

Zoals verwacht bleef de algemene zwerm-activiteit laag, zonder echte blikvangers, maar met toch enkele interessante kleine zwermen, zoals blijkt uit de grafieken van de overdensen langer dan 10 seconden.
Wel werden hier deze maand 5 reflecties van meer dan 1 minuut waargenomen.

Bijgevoegd zijn enkele beeldjes van opvallende reflecties tijdens deze maand.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Deel deze pagina

Reageer