Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren maart 2022

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand maart 2022, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde overdensen en overdensen langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Op 1 en op 4 maart was er stroomuitval door onderhoudswerken nabij ons baken, waardoor de gegevens voor die perioden ontbreken.

Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven het grootste deel van de maand laag; wel was er enkele keren sterke ruis veroorzaakt door zonne-uitbarstingen (zie een voorbeeld in bijlage) maar die ruis was uiteraard interessant op zich.

Deze maand werd geen bliksemactiviteit geregistreerd.

Zoals verwacht bleef de algemene zwermactiviteit laag, zonder echte blikvangers, maar met toch enkele interessante kleine zwermen, zoals de zeta Cygniden op 24 maart.
Deze maand werden slechts 4 reflecties van meer dan 1 minuut waargenomen, waarvan 2 zwakke. - zie bijlage

In bijlage vindt u eveneens in excel-formaat de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes.
De tabel bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer