Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren mei 2023

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand mei 2023, waargenomen in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons VVS-radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per uur als per dag, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Het verloop van de waargenomen meteorenactiviteit is deze maand eigenaardig, hetgeen vooral duidelijk is in de automatische tellingen van "alle" meteoren.
Op 13 mei daalt het aantal reflecties plots drastisch en dat blijft zo op 14 mei. Hetzelfde zien we op 22 en 23 mei.
Vanaf 13 mei blijft het aantal tijdens de dag abnormaal laag, om vrijwel normale waarden te vertonen tijdens de nacht.
Gedacht werd aan een probleem met het baken, maar dat lijkt niet het geval te zijn. Ook een verhoogde ionisatie van de D-laag door de hoge zonne-activiteit zou een begin van verklaring kunnen zijn maar er werd geen rechtstreeks verband gevonden, in het bijzonder op 13, 14, 22 en 23 mei. Andere oorzaken worden nog onderzocht.
Feit is dat de ondermaatse aantallen reflecties ook werden opgemerkt door andere waarnemingsstations van ons netwerk.

In de periode van 1 tot 13 mei werd op 6 dagen bliksemactiviteit geregistreerd welke vrij fel was op 4 mei. Op 5 mei tussen 20:00 en 21:00 UT bevond de kern van een onweersgebied zich pal boven het baken met talrijke korte reflecties tot gevolg (zie bijlage).

Vrijwel dagelijks zorgden zonne-uitbarstingen voor sterke ruis.
De meesten waren op onze waarnemingsfrequentie van het type III, en dus van relatief korte duur. Enkele voorbeelden zijn bijgevoegd.

Vooral de eta-Aquariden zorgden voor behoorlijke activiteit in het begin van de maand, hetgeen opvalt bij de tellingen van de langdurige overdense reflecties.

Over de hele maand werden 12 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen. Samen met enkele andere interessante reflecties is een selectie hiervan bijgevoegd. Op aanvraag zijn er nog veel meer "epsilons" ter beschikking.

Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes. De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer