Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren november 2018

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand *november 2018*, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie van ons radiobaken nabij Ieper (49.99 MHz).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Tijdens deze maand waren er weinig lokale storingen, en geen geregistreerde "sporadische E" (Es) noch bliksemactiviteit.

Hoogtepunt van de maand waren vooral de Leoniden.
Het aantal underdense reflecties van deze zwerm bleef aan de lage kant, maar dit was zeker niet het geval met de overdensen welke onverwacht sterk uit de hoek kwamen met een groot aantal reflecties langer dan 10 seconden.
Opmerkelijk was dat de kortere overdensen een maximum vertoonden op 19 november, terwijl de langere, en in het bijzonder de overdensen langer dan 1 minuut, het talrijkst waren op 20 november.
In bijlage een paar voorbeelden van de sterkste reflecties.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer