Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren november 2019

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand november 2019, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons VVS-radiobaken nabij Ieper.

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren, zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Gedurende deze maand waren er weinig storingen (afgezien van soms vrij sterke ruis), geen geregistreerde "sporadische E" (Es) noch werd er bliksemactiviteit waargenomen.

Zoals verwacht waren de Leoniden de blikvangers van de maand.
Het globale aantal reflecties van deze zwerm bleef relatief laag, maar het waren vooral de "overdense" echo's langer dan 10 seconden die opvielen. Net als in voorgaande jaren kwamen de kortere overdense echo's eerder dan de langere, vooral dan de overdensen langer dan 1 minuut die pas op 19 november een hoogtepunt bereikten.

Veel andere zwermen waren ook actief en vertoonden een behoorlijk aantal reflecties langer dan 10 seconden.
Bijzonder interessant was de periode 27-29 november waarvoor de IAU-meteorenlijst voornamelijk naar de "November Orioniden" (NOO) verwijst. Deze zwerm kan echter nauwelijks de oorzaak zijn geweest van de pieken in onze grafieken, omdat de NOO-radiant zich op de maximum-tijdstippen onder de lokale horizon bevond. - Wordt nader onderzocht.

Bijgevoegd is ook een selectie van van de sterkste reflecties tijdens deze maand.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer