Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren september 2017

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand *september 2017*, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie van ons radiobaken (49.99 MHz).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
De uurtotalen zijn "gewogen gemiddelden" (*).

De automatische tellingen werden soms erg bemoeilijkt door (lokale) storingen, maar de meeste telfouten werden manueel gecorrigeerd. Het resultaat kan nog kleinere fouten bevatten die echter het totaalbeeld amper kunnen verstoren.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2) + n(h+1)/4

Reageer