Handboek

Handboek Veranderlijke Sterren

In dit meer dan 150 bladzijden tellend werk vindt men hoofdstukken over waarnemingstechnieken voor het visueel waarnemen van veranderlijke sterren, instrumentarium, atlassen, praktische tips (onmisbaar voor de beginnende variabelist). Verder komen de verwerking van de waarnemingen en de wiskundige aspecten van het variabelen werk aan bod. Ten slotte worden alle types van veranderlijken behandeld. 

Het boek is verkrijgbaar voor VVS leden aan 13,25 Euro en kan besteld worden door het bedrag over te te schrijven op rekeningnummer BE04 734021468331 (BIC KREDBEBB) van VVS-publicaties met vermelding van de titel. De prijs zonder verzendingskosten bedraagt 10,25 Euro.