Werkgroep Weerkunde (VVW) - Groep van weeramateurs van alle slag: verzamelen van dagelijkse waarnemingen (temperatuur, ...), delen van "weer-ervaringen" (stormen, ...).

U bent hier

VVW bestuursoverleg - mei 2022

VVW bestuursoverleg 7 mei 2022

Zoals VVW bijeenkomsten die de laatste jaren (om gekende redenen) niet doorgingen, kwamen we met het bestuur van de VVW ook niet meer samen.  We hadden – in tegenstelling tot bijeenkomsten – wel een paar keer online overleg, maar dat is toch anders.  Maar nu, in de voormiddag voor de bijeenkomst van 7 mei in Grimbergen, kwamen we terug samen.

Hier volgt een korte samenvatting van wat we bespraken.

Els was 1 van onze vaste aanwezigen op het bestuursoverleg.  Zij besloot zich terug te trekken uit dit groepje.  Maar haar bijdragen in Halo blijven doorlopen.  We bedanken Els voor haar inbreng de laatste jaren.

Website

Er is een beetje gesleuteld aan de sleutelwoorden in verband met vindbaarheid door website zoekmachines.  We vermoeden dat dit nog geoptimaliseerd zou kunnen worden, maar we beschouwen dit punt (wat tijdens een vorig overleg als actiepunt naar voren kwam) toch al afgerond.

VWK – onze Nederlandse collega’s

Het is nog niet concreet, maar het cursus aanbod bij de VWK, wat enkel toegankelijk is voor VWK-leden, zou ook door onze leden toegankelijk gemaakt worden.  Zo blijven we twee elkaar welgezinde verenigingen.

Boeken Lucien Landuyt

Een tijd terug werden boeken aangeboden die uit de bibliotheek van Lucien Landuyt kwamen.  Tijdens dit overleg werd besloten de overige boeken tijdens de bijeenkomst aan te bieden (vrij mee te nemen), en wat er dan overblijft te schenken aan Mira (die vrij was ermee te doen wat ze wilden).  Hierbij was er onder andere een boek van voor 1900!

Toekomst VVW

Hoewel ons ledenaantal vrij constant blijft, zoeken we toch naar manieren om ons voortbestaan extra kansen te geven.  Er zijn twee redenen die ons hiertoe aanzetten.  We houden geen leeftijden bij, maar we hebben toch de indruk dat het publiek veroudert, met andere woorden, een beperkte instroom van jonge leden.  Een andere reden is gebaseerd op wat we zien (of denken te zien) wat er gebeurt bij andere verenigingen.  Door, bijvoorbeeld, het grote online aanbod, wordt het moeilijker om mensen in verenigingen te houden of te krijgen.

We denken eraan om nog eens een bezoek te plannen als activiteit.  Er is nog niets concreets, maar we zijn ermee bezig.  Suggesties zijn altijd welkom!

 

Reageer